"went off" translation into Polish


Showing results for "off". "went off" is currently not in our dictionary.
EN

"went off" in Polish

volume_up
off {noun}
PL
volume_up
off {adj.}
volume_up
off {adv.}
volume_up
off {prp.}
PL

EN off
volume_up
{noun}

1. "the off of race", colloquial

off (also: start)
We have seen how slow the EU ETS carbon market has been to get off the ground and how badly the carbon price has been thrown off course by the economic crisis.
Mogliśmy zaobserwować, jak powolny był start unijnego rynku handlu uprawnieniami do emisji i jak ogromny wpływ na cenę emisji miał kryzys gospodarczy.
From an evolutionary point of view, you and I are like the booster rockets designed to send the genetic payload into the next level of orbit and then drop off into the sea.
Z ewolucyjnego punktu widzenia jesteśmy jak silnik startowy, który ma wysłać genetyczny ładunek na następny poziom orbity, a następnie spaść morza.

Context sentences for "went off" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn our first year, the first net went off the line in October of 2003.
W naszym pierwszym roku, pierwsza partia siatki zeszła z linii w październiku 2003.
English(Laughter) I put my two year-old on the slide; he went frrmrmm! ~~~ He took off.
(Śmiech) Posadziłem syna na ślizgawce, i fru! Wystartował.
EnglishYou went off before I could fully show... all my gratitude, son.
Poszedłeś sobie zanim zdążyłem w pełni pokazać... moją wdzięczność, synu.
EnglishSo, I went off with this, and began to look for things even more.
Więc na chwilę zostawiłem ten temat i zacząłem poszukiwać czegoś innego.
EnglishWhen I was nine years old I went off to summer camp for the first time.
Kiedy miałam 9 lat, po raz pierwszy wyjechałam na obóz letni.
English"OK, a couple of biologists making a movie -- this'll be interesting," and off we went.
OK, paru biologów, którzy kręcą film - to będzie ciekawe.
English. ~~~ He went off like a light bulb.
Feynman wytrzeszczył oczy i uśmiechnął się szeroko.
English~~~ We went off a cliff but we recovered.
na podstawie pierwszej połowy dwudziestego wieku.
EnglishAnd I thought, "What a turkey this guy is," and I went off to MIT.
A ja pomyślałem „Co za bałwan!” i poszedłem na MIT.
EnglishAnd the food obviously went off very quickly.
Drogi były w fatalnym stanie, a żywność bardzo szybko ulegała zepsuciu.
English"MANIAC regained its memory, when the power went off." "Machine or human?"
„MANIAC odzyskał pamięć po wyłączeniu zasilania”, „wina maszyny czy człowieka?”
EnglishIt was a good thing that the Irish, Greeks and Germans went off and acted in their own national interests.
Dobrze się stało, że Irlandczycy, Grecy i Niemcy postanowili działać we własnym narodowym interesie.
EnglishAnd she arose, and went away, and put off her veil from her, and put on the garments of her widowhood.
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień czwarty.
EnglishAnd a light bulb went off, which was, first, that I didn't actually have to do the writing myself, I could find writers.
I zapaliła się w mojej głowie żarówka: nie muszę przecież pisać sam, mogę znaleźć pisarzy.
EnglishAnd I went off on assignment and came back a week later, and Father Keene said, "I've got to talk to you about Hyun-Sook."
Wyjechałem na zlecenie i wróciłem po tygodniu, a ojciec Keene powiedział: "Muszę z panem porozmawiać o Hyun Soon".
EnglishI went off on my own to become an artist, and I painted for 10 years, when I was offered a Fulbright to India.
Postanowiłam na własną rękę zostać artystką. ~~~ Malowałam przez dziesięć lat, gdy zaproponowano mi stypendium Fulbrighta w Indiach.
EnglishWe actually went off to make a bookmobile.
EnglishBut I hadn't asked that, and then she went off on a tear, and she said, "Oh, well, there was that one time that I was an actress.
Ale ja nie zapytałem o to, i wtedy ona nagle sama zaczęła i powiedziała: „Och, w sumie był ten jeden raz kiedy byłam aktorką.
EnglishI hopped into his car, and off we went through the remaining layers of security.
Powiedział: "O, to tak jak ja." Wskoczyłem do jego samochodu i wyruszyliśmy w drogę, przedostając się w ten sposób przez pozostałe warstwy zabezpieczeń.
EnglishShe went off, she got a penguin.