"went over" translation into Polish

EN

"went over" in Polish

See the example sentences for the use of "went over" in context.

Context sentences for "went over" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd he said, "I had a truck, before I went over there, and it had a stick.
Zapytał: "Przed wyjazdem miałem ciężarówkę z ręczną skrzynią biegów.
EnglishSo their little wedding video went on to get over 40 million views.
No i ich mały ślub został opublikowany by mieć ponad 40 milionów obejrzeń.
EnglishAnd the glory of Jehovah went forth from over the threshold of the house, and stood over the cherubim.
I odeszła chwała Pańska od progu domu, i stanęła nad Cherubinami.
EnglishHe said to me something that just went completely over my head.
Powiedział coś, czego wtedy kompletnie nie zrozumiałem.
EnglishAnd that video became the video that went out all over the world after 9/11 to show what was going on in Afghanistan.
To nagranie obiegło cały świat po 11 września i ukazywało, co dzieje się w Afganistanie.
EnglishThe teacher was fascinated and she went over to her and she said, "What are you drawing?"
Miała 6 lat i siedziała z tyłu, rysując.
EnglishI apologise for this but you went quite over time.
Przepraszam, ale znacznie przekroczyła Pani swój czas.
EnglishAnd Gaal the son of Ebed came with his brethren, and went over to Shechem; and the men of Shechem put their trust in him.
Nadto przyszedł Gaal, syn Obedów, i bracia jego, i przyszedł do Sychem, a poufali mu mężowie Sychem.
EnglishThen David went over to the other side, and stood on the top of the mountain afar off; a great space being between them;
I przyszedł Dawid na drugą stronę, i stanął na wierzchu góry z daleka, a był plac wielki między nimi.
EnglishAnd he couldn't travel, so I went over there.
" Nie mógł podróżować, więc pojechałem do niego.
EnglishAnd all the people went over the Jordan, and the king went over: and the king kissed Barzillai, and blessed him; and he returned unto his own place.
A gdy się przeprawił wszystek lud przez Jordan, król się też przeprawił.
EnglishAnd Barzillai the Gileadite came down from Rogelim; and he went over the Jordan with the king, to conduct him over the Jordan.
Barsylaj też Galaatczyk wyszedłszy z Rogielim, przeprawił się z królem przez Jordan, aby go prowadził za Jordan.
EnglishThe gate went over 110 million today.
Do dzisiaj zarobek przekroczył 110 milionów.
EnglishThen they arose and went over by number: twelve for Benjamin, and for Ish-bosheth the son of Saul, and twelve of the servants of David.
Wstali tedy; i wyszło w liczbie dwanaście z Benjamińczyków ze strony Izboseta, syna Saulowego, a dwanaście z sług Dawidowych.
EnglishAnd fifty men of the sons of the prophets went, and stood over against them afar off: and they two stood by the Jordan.
EnglishAnd there went over a ferry-boat to bring over the king's household, and to do what he thought good.
Przeprawili też prom, aby przewieziono czeladź królewską, a iżby uczyniono, coby mu się najlepiej podobało; a Semej, syn Giery, upadł przed królem, gdy się przeprawił przez Jordan,
EnglishAnd Elijah took his mantle, and wrapped it together, and smote the waters, and they were divided hither and thither, so that they two went over on dry ground.
A wziąwszy Elijasz płaszcz swój, zwinął go, a uderzył nim wody, i rozdzieliły się tam i sam, tak iż przeszli obaj po suszy.
EnglishThe contracts went inevitably to the same people all the time who, of course, time and time again, went over time and over budget but were never penalised.
Zamówienia udzielne były nieodmiennie tym samym ludziom, którzy rzecz jasna ciągle nie dotrzymywali terminów i przekraczali budżet, ale nigdy nie ponosili z tego powodu żadnych konsekwencji.
EnglishAnd the locusts went up over all the land of Egypt, and rested in all the borders of Egypt; very grievous were they; before them there were no such locusts as they, neither after them shall be such.
I przykrzyli im żywot ich robotą ciężką około gliny, i około cegieł, i około każdej roboty na polu, mimo wszelaką robotę swą, do której ich używali bez litości.
EnglishThese are they that went over the Jordan in the first month, when it had overflowed all its banks; and they put to flight all them of the valleys, both toward the east, and toward the west.
Cić są, którzy przeszli Jordan miesiąca pierwszego, który był wylał ze wszystkich brzegów swoich; i wygnali wszystkich mieszkających w dolinach na wschód i na zachód słońca.

Other dictionary words

English
  • went over

Moreover, bab.la provides the English-Hungarian dictionary for more translations.