"went through" translation into Polish


Showing results for "through". "went through" is currently not in our dictionary.
EN

"went through" in Polish

EN through
volume_up
{adjective}

1. general

The will of the people expressed through a referendum is direct and unequivocal.
Wola ludu wyrażona w drodze referendum jest bezpośrednia i jednoznaczna.
Because, as Berkeley tells us, we have no direct access to our physical world, other than through our senses.
Dlaczego? ~~~ Ponieważ, jak mawiał Barkley, nie mamy bezpośredniego dostępu do fizycznego świata, innego niż przez nasz zmysły.
Will we move China forward through frank, courageous, direct dialogue, or through humiliation?
Czy popchniemy Chiny do działania za pośrednictwem szczerego, odważnego i bezpośredniego dialogu, czy za pomocą poniżeń?
There's a straight line, and there is an infinite number of lines that go through the point and never meet the original line.
Jest jedna prosta i nieskończenie wiele prostych przechodzących przez ten punkt i niestykających się z daną.
And since they went through the iterations an infinite number of times, as the ruler shrinks down to infinity, the length goes to infinity.
A skoro nastąpiło nieskończenie wiele powtórzeń, odcinek nieskończenie maleje, a długość krzywej nieskończenie rośnie.

2. colloquial

through (also: canned, cut-and-dried, finished, ready)
volume_up
gotowy {adj. m}
The work programme involved is demanding and Parliament is ready to carry it through.
Program pracy, który się z tym wiąże, stawia duże wymagania i Parlament jest gotowy do jego przyjęcia.
But then, I would not be surprised, because, after all, you are prepared to ram through a constitution without asking anybody either.
Niemniej jednak nie dziwiłoby mnie to, w końcu są państwo również gotowi przepchnąć konstytucję bez pytania innych o zdanie.
The Council has stated that it would be willing to help think things through, if the result is positive and attainable.
Rada oświadczyła, że będzie gotowa pomóc w przemyśleniu tego tematu, jeśli rezultaty będą pozytywne i osiągalne.

Synonyms (English) for "through":

through

Context sentences for "went through" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd since we are in a medical room, I went through four and a half months of chemo.
Będąc w tematach medycznych, dodam, że przeszedłem cztery i pół miesiąca chemii.
EnglishMr President, the United Kingdom went through this exactly twenty years ago.
Panie Przewodniczący! Wielka Brytania przechodziła to dokładnie dwadzieścia lat temu.
EnglishSince this proposal went through there was no vote on the original report.
Ponieważ propozycja ta przeszła, nad pierwotnym sprawozdaniem nie głosowano.
EnglishLess than four percent of the folks that went through her program actually go back to jail.
Mniej niż 4 procent osób, które przeszły jej program trafiło znowu do więzienia.
EnglishHere's somebody, what they did as they went through cognitive training at ages seven and 11.
Jest ktoś, kto również przeszedł terapię poznawczą pomiędzy 7, a 11 rokiem życia.
EnglishAs you will remember, we went through our own debates on this in Britain.
Jak Państwo pamiętają, w Wielkiej Brytanii przeżyliśmy nasze własne debaty na ten temat.
EnglishAnd he went on his way through cities and villages, teaching, and journeying on unto Jerusalem.
I chodził po miastach i miasteczkach, nauczając a idąc w drogę do Jeruzalemu.
EnglishHe turned the sea into dry land; They went through the river on foot: There did we rejoice in him.
Obrócił morze w ziemię suchą; rzekę przeszli suchą nogą; tameśmyć się weselili w nim.
EnglishWe kind of went through my personality and tried to get a dad who represented each different thing.
Zastanowiliśmy się nad moją osobowością by znaleźć ojców reprezentujących coś innego.
EnglishAnd there's some ... " And they went through all that we processed out loud.
Przedyskutowaliśmy to, a potem poprosiłam by ją przeczytali.
English. ~~~ And they went through that process.
Musiałam na nowo uczyć się jeść, a oni mi w tym pomagali.
EnglishIn fact, last year textile imports from China went through the roof.
W rzeczywistości przywóz wyrobów włókienniczych z Chin osiągnął w zeszłym roku niebotyczne rozmiary.
EnglishIn each case, got the ministers, went through a lot of the stuff.
Rozmawiałem z ministrami, dochodziliśmy do jakichś uzgodnień.
EnglishAnd so I went back and looked through my "Creative Projects" folder, and I happened across the Maltese Falcon.
Przejrzałem ponownie swój folder i natknąłem się na "Sokoła maltańskiego".
EnglishWe went through several wars during my time in New York.
Podczas mojego pobytu w Nowym Jorku braliśmy udział w kilku wojnach.
EnglishThe European People's Party considers that FYROM went through many positive developments during the last year.
Europejska Partia Ludowa uznaje, że w ostatnim roku FYROM przeszła wiele pozytywnych zmian.
EnglishAnd he went through Syria and Cilicia, confirming the churches.
I przechodził Syryję, i Cilicyję, utwierdzając zbory.
EnglishBefore I met her, I went through some suboptimal search results.
Zanim ją poznałem, przejrzałem wyniki wyszukiwania.
EnglishI mean this went through thick and thin, through war and peace, through boom times and recessions.
Ale jeszcze bardziej fascynujące niż to niesamowite tempo rozwoju jest to, jak bardzo jest on przewidywalny.
EnglishI went through 10 Afghan provinces very rapidly. ~~~ And everybody was telling me it was a different world.
Ale od razu odwiedziłem 10 afgańskich prowincji i każdy powtarzał mi, że to jest całkiem inny świat.