"went to" translation into Polish

EN

"went to" in Polish

See the example sentences for the use of "went to" in context.

Context sentences for "went to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo Michal let David down through the window: and he went, and fled, and escaped.
Przetoż spuściła Michol Dawida oknem, który uszedłszy uciekł, i zachowany jest.
EnglishAnd since we are in a medical room, I went through four and a half months of chemo.
Będąc w tematach medycznych, dodam, że przeszedłem cztery i pół miesiąca chemii.
EnglishThis went down very well in the U.K., where religion is extremely unpopular.
W UK, gdzie religia jest wyjątkowo niepopularna, zostały przyjęte bardzo dobrze.
EnglishThe guy went up and started dickering, and 10 dollars later, we had four camels.
Nasi wytargowali cenę 10 dol. za 4 wierzchowce. ~~~ Obniżyły się dla nas, jak windy.
EnglishI just do wish you would've told me before you went and started this thing because...
Mam tylko nadzieję, że powiesz mi zanim pójdziesz i zaczniesz robić te rzeczy...
EnglishAnd it just went to prove that storytelling has guidelines, not hard, fast rules.
Udowodniło to, że historie rządzą się swoimi prawami, nie twardymi zasadami.
EnglishBut then I went to the site and all of the audio in my site had been silenced.
Ale kiedy wszedłem na stronę, okazało się, że dźwięk w moim video został wyciszony.
EnglishNow David went to and fro from Saul to feed his father's sheep at Beth-lehem.
Dawid tedy odchodził i wracał się od Saula, aby pasł trzody ojca swego w Betlehem.
EnglishIt is one of tens of European airlines which went into bankruptcy this year.
Jest to jedna z dziesiątek linii europejskich, które w tym roku ogłosiły upadłość.
EnglishNathan and his boss went to the city council to get a change in the ordinance.
Nathan i jego szef udali się do urzędu miasta z prośbą o zmianę zarządzenia.
EnglishHe went from being a glorified dogcatcher to completely transforming the community.
Z poziomu gloryfikowanego hycla stał się przyczyną wielkich zmian dla społeczności.
EnglishSo the woman left her waterpot, and went away into the city, and saith to the people,
I zostawiła ona niewiasta wiadro swoje, a szła do miasta i rzekła onym ludziom:
EnglishI must say that before I went to the U.S. I didn't consciously identify as African.
Zanim pojechałam do Ameryki nie identyfikowałam się świadomie jako Afrykanka.
EnglishI feel so guilty that this all went on in your house, right under our nose.
Czuję się winna, że to wszystko działo się w twoim domu, tuż przed naszymi nosami.
EnglishWhen there were collapses in their GDP, the public sector investment in R&D went up.
W okresach spadku PKB, nakłady sektora publicznego na badania i rozwój rosły.
EnglishEverything I'm going to present to you was not in my textbooks when I went to school.
Tego wszystkiego, co zobaczycie nie było w podręcznikach, gdy chodziłem do szkoły.
English(Laughter) And lost interest with him, and went back to what she does best.
(Śmiech) I przestała się nim interesować, i wróciła do tego co robi najlepiej.
EnglishWhen I went there for the first time in 2000, there were only 3,000 groupers left.
Kiedy pojechałem tam pierwszy raz w 2000 r., pozostało tylko 3000 graników.
EnglishI went to Guatemala and she had sold out the National Theater of Guatemala.
Byłam tam - wyprzedano bilety na uroczystość w gwatemalskim Teatrze Narodowym.
EnglishAnd the song, 18 months old, went back to number four on the iTunes charts.
I piosenka sprzed ponad 1,5 roku znalazła się na 4 miejscu listy przebojów iTunes.

Other dictionary words

English
  • went to

Translations into more languages in the bab.la English-Korean dictionary.