"went to school" translation into Polish

EN

"went to school" in Polish

See the example sentences for the use of "went to school" in context.

Context sentences for "went to school" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEverything I'm going to present to you was not in my textbooks when I went to school.
Tego wszystkiego, co zobaczycie nie było w podręcznikach, gdy chodziłem do szkoły.
EnglishShe went to school and she found her voice, and she found her identity, and she found her heart.
Jaclyn poszła do szkoły i odnalazła swój głos, swoją osobowość, swoje serce.
EnglishSo one of my assistants, who never went to school, said to me, "Listen, Zeray.
Odpowiadałem: "Nie, to słoń, małpa, świnia" itd.
EnglishThe world population has doubled since I went to school.
Światowa populacja się podwoiła od czasu, kiedy chodziłem do szkoły.
EnglishShe went to school to get the information because that's where the information lived.
Poszła do szkoły, bo pragnęła zdobywać wiedzę.
EnglishIn Germany, only half of Roma children went to school, and 80% of those went to special institutions.
W Niemczech zaledwie połowa dzieci romskich uczęszczała do szkoły, a 80% z nich uczyła się z szkołach specjalnych.
EnglishMr President, if the Commissioner were to ask people where they learn, they would tell him where they went to school.
Panie przewodniczący! Gdyby pan komisarz spytał ludzi, gdzie się uczyli, odpowiedzieliby mu, gdzie chodzili do szkoły.
EnglishThat's how I went to school -- pretty much a government guy pointing a gun and told my father, "You have to make a choice."
W ten sposób trafiłem do szkoły -- przez żołnierza celującego z broni, mówiącego do ojca: "Musisz podjąć decyzję.
EnglishThe kids never went to school.
Dzieci nigdy nie chodziły do szkoły.
EnglishThat's where Maureen went to school.
EnglishThe children barely went to school, they didn't know any English -- they'd never seen a computer before, and they didn't know what the internet was.
Dzieci nie chodziły do szkoły, nie znały angielskiego. ~~~ Nigdy wcześniej nie widziały komputera i nie wiedziały, czym jest internet.
EnglishAnd the year I went to school, my father actually got a job with a non-governmental organization called IRDNC, Integrated Rural Development and Nature Conservation.
W tym samym roku mój ojciec dostał pracę w organizacji pozarządowej. ~~~ IRDNC to Zintegrowana Organizacja Rozwoju Wsi i Ochrony Natury.

Other dictionary words

English
  • went to school

More translations in the Danish-English dictionary.