"went to see" translation into Polish

EN

"went to see" in Polish

See the example sentences for the use of "went to see" in context.

Context sentences for "went to see" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen I had to open the school in the refugee camp, I went to see the imam.
Kiedy musiałam otworzyć szkołę w obozie dla uchodźców, poszłam na spotkanie z imamem.
EnglishI went to see a Dozo chief; he told me about his magical powers.
Pojechałem spotkać się z szefem Dozo. ~~~ Opowiedział mi o jego magicznej mocy.
English(Laughter) And I actually went to see some of the design companies in Hong Kong in my stay there.
(Śmiech) Podczas mojego pobytu w Hong Kongu zwiedziłem kilka studiów graficznych.
EnglishI went to see this specialist, and she was top-of-the-field and told me I had to stop singing.
Umówiłam się ze specjalistką, która była najlepsza w swojej dziedzinie.
EnglishIn my second chemo, my mother got very sick and I went to see her.
Podczas mojej drugiej chemioterapii, moja matka bardzo się rozchorowała i pojechałam ją odwiedzić.
EnglishAnd here you see people like Mary Robinson, I went to see in Geneva.
Widzicie tu Mary Robinson, którą odwiedziłem w Genewie.
EnglishHalf the cabinet went to see the grandmothers the next day.
Poszedł z tym do prezydenta i spytał, czy wie o tej wiosce.
EnglishYou’re going to find out why in a minute, because when I went to see Eileen, this is what I said I wanted to build.
Zaraz dowiecie się dlaczego. ~~~ Kiedy widywałem się z Eileen, powiedziałem, że chcę zbudować coś takiego.
EnglishAnd of course, I went to see the rebels in the north.
Myślę, że to jest przyszłość dziennikarstwa.
EnglishI actually went to see this one.
EnglishAnd I went to see the Dozo.
EnglishI was in Buenos Aires very recently, and I went to see this bridge by Santiago Calatrava. ~~~ He's a Spanish architect and designer.
To było ostatnio w Buenos Aires, poszedłem obejrzeć most autorstwa Santiago Calatravy, który jest hiszpańskim architektem i designerem.
EnglishFrank Gehry didn't just change a museum; he changed an entire city's economy by designing one building that people from all over the world went to see.
Frank Gehry nie tylko zmienił muzeum, zmienił ekonomię całego miasta projektując budynek, który wszyscy przyjeżdżali, żeby podziwiać.
EnglishIf you'll recall, prior to that time, no matter what ailed you, you went to see the barber surgeon who wound up cupping you, bleeding you, purging you.
Jeśli pamiętacie, przed tym czasem, nieważne co wam dolegało, chodziło się do cyrulika, który stawiał bańki, upuszczał krew, przeczyszczał.
EnglishI went to see some small businesses two weeks ago - successful companies supplying aerospace, automotive, energy industries.
Dwa tygodnie temu pojechałem do kilku małych firm; firm odnoszących sukcesy, zajmujących się dostawami dla przemysłu lotniczego i kosmonautycznego, motoryzacyjnego oraz energetycznego.
EnglishI went to see one such company recently, and can tell you that it is planning to invest EUR 1 billion in a global family of truck engines.
Niedawno odwiedziłem jedną z takich firm i mogę państwu powiedzieć, że ma ona zamiar zainwestować kwotę 1 miliarda euro na rzecz stworzenia globalnej rodziny silników ciężarowych.
EnglishThe last time I went to see this store, there was a huge buzz about people standing outside and wondering, "Am I going to actually get to see the people changing clothes here?"
Kiedy ostatnio poszedłem obejrzeć ten sklep, wszyscy mówili o tym, że ludzie przystają i myślą: "Naprawdę będzie widać, jak się ktoś przebiera?
EnglishAnd most of the experiments, telescopes that I went to see are in some way addressing this question, these two twin mysteries of dark matter and dark energy.
Większość eksperymentów, teleskopów, które zobaczyłem, w pewien sposób nawiązuje do tej kwestii, do tych dwóch bliźniaczych zagadek ciemnej materii i ciemnej energii.
EnglishAnd one of the first things that happened was we went to see some perfumers in France -- and here’s where I do my Charles Fleischer impression -- and one of them says, "You cannot make a coumarin."
Zaczęliśmy rozmowy z perfumiarzami z Francji, teraz naśladuję Charlesa Fleischera: "Nie zrobicie kumaryny" "Założę się, że nie zrobicie kumaryny".

Other dictionary words

English
  • went to see

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Norwegian dictionary.