"went to visit" translation into Polish

EN

"went to visit" in Polish

See the example sentences for the use of "went to visit" in context.

Context sentences for "went to visit" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis whole thesis really came home to me when I went to visit a college in Kansas City -- working-class college.
Pojęłam całą tę teorię, kiedy odwiedziłam uczelnię w Kansas City -- szkołę zawodową.
EnglishAbout 15 years ago, I went to visit a friend in Hong Kong.
Około 15 lat temu pojechałem odwiedzić przyjaciela w Hong Kongu.
EnglishI went to visit my birthplace, Messinia, which has been severely stricken by the worst forest fires in a century.
Pojechałem odwiedzić moje rodzinne strony, Mesenię, która bardzo ucierpiała w tych największych od stu lat pożarach.
EnglishRecently, group leaders from Parliament went to visit the Head of State of a democratic country, the Czech Republic.
Ostatnio liderzy grup parlamentarnych złożyli wizytę głowie państwa demokratycznego kraju, a mianowicie Republiki Czeskiej.
EnglishI went to visit Kitty Carlisle Hart, and she is 96, and when I brought her a copy of "The Elements of Style," she said she would treasure it.
Odwiedziłam 90-letnią Kitty Carlisle Hart i kiedy wręczyłam jej kopię "Elementów stylu", powiedziała, że to będzie jej skarb.
EnglishIn Kenya, in August, I went to visit one of the V-Day safe houses for girls, a house we opened seven years ago with an amazing woman named Agnes Pareyio.
W sierpniu, w Kenii odwiedziłam jeden z bezpiecznych domów Dnia-W dla dziewczyn, który otwarliśmy siedem lat temu dzięki niezwykłej kobiecie - Agnes Pareyio.

Other dictionary words

English
  • went to visit

More translations in the English-Dutch dictionary.