"went too far" translation into Polish

EN

"went too far" in Polish

See the example sentences for the use of "went too far" in context.

Context sentences for "went too far" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhile there may well be good points in it, it eventually went too far.
Choć z pewnością zawiera ono wiele dobrych rozwiązań, generalnie idzie zbyt daleko.
EnglishFor some parts of the industry it did not go far enough or it went too far.
W odniesieniu do części branży nie szły one wystarczająco daleko, albo szły zbyt daleko.
EnglishMuch revolves around the Laval ruling, where the Swedish trade union went too far.
Powstało wiele zawirowań wokół orzeczenia w sprawie Laval, w której szwedzki związek zawodowy posunął się za daleko.
EnglishI went too far in what I said.
Przepraszam, moja wypowiedź była zbyt daleko idąca.
EnglishWe went too far. ~~~ (Laughter)

Other dictionary words

English
  • went too far

In the German-English dictionary you will find more translations.