"whiff" translation into Polish

EN

"whiff" in Polish

EN whiff
volume_up
{noun}

1. "smell"

whiff (also: aroma, fragrance, odor, scent)
poczuć zapach czegoś
whiff (also: aroma, fragrance, scent, odour)

2. "warning", figurative

3. British English

whiff (also: smell of burning)

4. "trace", figurative

For me, there is a whiff of superiority here, with Europe saying: 'We have got rid of child labour, but you Indians are still using it'.
Moim zdaniem, jest w tym posmak wyższości, gdy Europa mówi: "My przestaliśmy korzystać z pracy dzieci, ale wy, Hindusi, ciągle z niej korzystacie”.

Synonyms (English) for "whiff":

whiff

Context sentences for "whiff" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt would be one gigantic leap backwards and a whiff of the old times if this were reintroduced.
Gdybyśmy mieli je ponownie analizować, byłby to gigantyczny krok wstecz i powiew przeszłości.
EnglishThere's a strong whiff of half-baked anarchism about them.
Jest w nich silny akcent niezbyt dojrzałego anarchizmu.
EnglishHere, take a whiff.
EnglishFor far too long PE has been a minor subject, particularly in primary schools, and lessons are often cancelled at the first whiff of rain.
Zbyt długo już wychowanie fizyczne było drugorzędnym przedmiotem, zwłaszcza w szkołach podstawowych, a lekcje często odwoływane przy pojawiającej się pierwszej kropelce deszczu.