"who came" translation into Polish

EN

"who came" in Polish

See the example sentences for the use of "who came" in context.

Context sentences for "who came" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDid you see that the people who came with knives were Mr Mubarak's policemen?
Czy widzieli Państwo, że ludzie z nożami to byli policjanci prezydenta Mubaraka?
EnglishWe must remind young people where we came from, who we are and where we are going.
Musimy naszej młodzieży przypominać skąd pochodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.
EnglishRecently I have to say I was disappointed by the visit of President Zuma, who came to this Parliament.
Muszę przyznać, że rozczarowała mnie ostatnia wizyta w Parlamencie prezydenta Zumy.
EnglishLeibniz, who came a little bit later -- this is 1679 -- showed that you didn't even need subtraction.
Nieco później – w 1679 roku – Leibniz wykazał, że można się obejść nawet bez odejmowania.
EnglishThis is very much out of character for someone who came from a loving, caring and apolitical family.
To bardzo niepodobne do kogoś pochodzącego z kochającej, troskliwej i apolitycznej rodziny.
EnglishThen he sent out a second on horseback, who came to them, and said, Thus saith the king, Is it peace?
Zatem posłał drugiego jezdnego, który przyjechawszy do nich, rzekł: Tak mówi król: A pokój?
EnglishThen entered in therefore the other disciple also, who came first to the tomb, and he saw, and believed.
Potem wszedł i on drugi uczeń, który był pierwej przyszedł do grobu, i ujrzał, a uwierzył.
EnglishHe had a clear shot at the German soldiers who came to occupy a free country, his country, our country.
Miał niemieckich żołnierzy jak na tacy. ~~~ Przybyli okupować wolny kraj, jego kraj, nasz kraj.
EnglishAnd the one who was raping Evelyn came and defiled me also.
A ten, który zgwałcił Evelyn przyszedł, by mnie też zhańbić.
EnglishWe all know about the Albert Einstein who came up with E = mc2.
Wszyscy znamy Alberta Einsteina, który wymyślił E=mc2.
EnglishI checked on the girl who never came out of her room.
Sprawdziłem dziewczynę, która nigdy nie wychodzi z pokoju.
EnglishWhen I was a young child, my mother, who was a choreographer, came upon a phenomenon that worried her.
Kiedy byłam małym dzieckiem, moja mama, która była choreografem, zauważyła zjawisko, które ją zaniepokoiło.
EnglishEverybody who came up here said they were scared.
Każdy kto tu się pojawił przyznał się do tego, że bał się.
EnglishWho really came here to talk about the summit?
Kto tak naprawdę zjawił się tutaj, by rozmawiać o szczycie?
Englishbut when this thy son came, who hath devoured thy living with harlots, thou killedst for him the fatted calf.
Ale gdy ten syn twój, który pożarł majętność twoję z wszetecznicami, przyszedł, zabiłeś mu ono tłuste cielę.
EnglishIt took place immediately after the death of President Conté, who came to power following a coup 24 years earlier.
Odbywa się on zaraz po śmierci prezydenta Conté, który przejął władzę w wyniku zamachu 24 lata wcześniej.
EnglishSo they hired them thirty and two thousand chariots, and the king of Maacah and his people, who came and encamped before Medeba.
I najęli sobie za one pieniądze trzydzieści i dwa tysiące wozów, i króla Maacha z ludem jego.
EnglishIts journalists were imprisoned, and those who came to their aid were manhandled in the street.
Dziennikarze tego radia zostali aresztowani, a ci, którzy przyszli im z pomocą stali się na ulicy ofiarami brutalnej przemocy.
EnglishIt was people who came with spells and rituals.
To ludzi, którzy rzucali czary i odmawiali rytuały.
EnglishSome of them who came to the labs, like in Madison, Wisconsin, or in Berkeley, did 20 to 40,000 hours of meditation.
Kilku z nich przyjechało do laboratoriów w Madison, Wisconsin czy Berkley. ~~~ Medytowali od 20 do 40 tys. godzin.

Other dictionary words

English
  • who came

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Korean-English dictionary.