"who can say" translation into Polish

EN

"who can say" in Polish

See the example sentences for the use of "who can say" in context.

Similar translations for "who can say" in Polish

who pronoun
can noun
can verb
to can verb
say noun
Polish
say adverb
say interjection
Polish
say particle
to say verb

Context sentences for "who can say" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd it's great to have an American president who can say the word "nuclear," let's just point that out first.
Świetnie mieć dla odmiany prezydenta amerykańskiego, który potrafi wypowiedzieć słowo "nuklearny".
EnglishWho can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin?
Któż rzecze: Oczyściłem serce moje?
EnglishOr who can say, Thou hast wrought unrighteousness?
albo kto mu rzecze: Uczyniłeś nieprawość?
EnglishI will go further than that: I am, I believe, the first speaker up to now who can say in no uncertain terms that he does not see the need for a directive like this.
W mojej wypowiedzi posunę się jeszcze dalej. Sądzę, że jak dotąd jestem pierwszym mówcą, który może powiedzieć z całą pewnością, że nie widzi potrzeby tego rodzaju dyrektywy.

Other dictionary words

English
  • who can say

Have a look at the German-English dictionary by bab.la.