"who care" translation into Polish

EN

"who care" in Polish

See the example sentences for the use of "who care" in context.

Context sentences for "who care" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRELISTOR should only be used in patients who are receiving palliative care.
RELISTOR należy stosować tylko u pacjentów otrzymujących leczenie paliatywne.
EnglishCommoditized: where they're treated like a commodity, where people don't care who makes them.
To znaczy traktowane są jak towar: konsumentów nie interesuje, kto je wytwarza.
EnglishWe are real people who care a lot about this forum and its users.
Jesteśmy ludźmi z krwi i kości, którzy dbają o to forum i jego użytkowników.
EnglishThis is something which should worry all who care about their health and our environment.
Jest to coś, co powinno martwić wszystkich, którzy dbają o swoje zdrowie i nasze środowisko.
EnglishAs has already been mentioned in this House, many of those who care are women.
Jak zostało już powiedziane w tym Parlamencie, większość osób udzielających opieki stanowią kobiety.
EnglishThis is a community of people who care about Google Docs, and we want to keep things friendly.
Chcemy, aby współpraca na forum odbywała się w przyjaznej atmosferze.
EnglishFor I have no man likeminded, who will care truly for your state.
Albowiem nie mam nikogo w umyśle jemu równego, który by się uprzejmie o rzeczy wasze starać chciał;
EnglishThat round of applause is actually for the doctors and nurses of the hospital who took care of Avelile.
Brawa należą się lekarzom i pielęgniarkom, które się nią opiekowały.
EnglishSo what you need to do is figure out who does care.
Więc tym czego potrzebowałem było znalezienie ludzi, którym zależy.
EnglishI don't care who you are.
Glamour nie jest czymś... nie budzisz się rano wyglądając uwodzicielsko, nieważne kim jesteś.
EnglishThose who have health care are the people who can afford it.
Dostęp do opieki zdrowotnej mają ci, których na to stać.
EnglishThis is a good sign, and European producers and consumers who care about quality have been calling for it for years.
To dobry sygnał, czego od wielu lat domagali się dbający o jakość europejscy producenci i konsumenci.
EnglishI thank our three representatives as well as the President who will take care of this at the summit in Lisbon.
Dziękuję naszym trzem przedstawicielom i Przewodniczącemu, który zajmie się tą sprawą na szczycie w Lizbonie.
EnglishSometimes, however, it was my wife and the kind nurses who took care of me, so I could offer this moral support!
Niekiedy jednak to moja żona i miłe panie pielęgniarki musiały troszczyć się o mnie, aby mógł okazywać to wsparcie!
EnglishWho is going to care for the elderly, too?
Kto zaopiekuje się także osobami w wieku podeszłym?
EnglishIndeed, Alzheimer's disease affects not only the sufferers, but all those who care for them, too.
W rzeczywistości choroba Alzheimera ma niekorzystny wpływ nie tylko na sytuację osób na nią cierpiących, ale także osób nimi się opiekujących.
EnglishHowever, the rights of kinship children are often actually less than those of children who are in proper care.
Jednakże prawa dzieci, nad którymi opiekę sprawują najbliżsi, są bardziej ograniczone niż prawa dzieci objętych opieką z prawdziwego zdarzenia.
EnglishOnly a trained health care professional who has read the complete directions properly can prepare this medicine for use.
Ten lek może być przygotowany do użycia wyłącznie przez wyszkolonego pracownika służby zdrowia po dokładnym zapoznaniu się z całą instrukcją.
EnglishAs a child, I was raised by native Hawaiian elders -- three old women who took care of me while my parents worked.
Jako dziecko, została wychowana przez rdzenną Hawajską starszyznę -- trzy starsze kobiety, które opiekowały się mną, podczas gdy moi rodzice pracowali.
EnglishIt is the European citizens in the countryside who take care of our forests, rivers and lakes and who give us food, clean air and water.
To europejscy obywatele z obszarów wiejskich dbają o nasze lasy, rzeki i jeziora oraz zapewniają nam żywność, czyste powietrze i wodę.

Other dictionary words

English
  • who care

Have a look at the French-English dictionary by bab.la.