"who cares?" translation into Polish

EN

"who cares?" in Polish

EN who cares?
volume_up

Context sentences for "who cares?" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWho cares that there is a growing gap between levels of obligations and payments?
Kogo obchodzi powiększająca się różnica między poziomem zobowiązań i płatności?
EnglishAnyone who truly cares about a social Europe knows this cannot continue.
Każdy, komu naprawdę zależy na socjalnej Europie wie, że taki stan rzeczy nie może trwać dalej.
English'Who cares?' comes the answer, 'It is taxpayers' money'.
"A kogóż to obchodzi?” - padnie odpowiedź. "To pieniądze podatników”.
EnglishThey are publicly available to anyone who cares about the truth.
Dane te są dostępne dla wszystkich, którzy cenią prawdę.
EnglishWho cares that the level of expenditure is far out of line with the political priorities and obligations of the European Union?
Kogo obchodzi to, że poziom wydatków daleko odbiega od politycznych priorytetów i zobowiązań Unii Europejskiej?
EnglishAnd so that tight community is who really cares for the site, and these are some of the smartest people I've ever met.
Tak więc to właśnie ta zwarta społeczność naprawdę dba o witrynę, a to jedni z najinteligentniejszych ludzi, jakich spotkałem.
English♫ And so, who cares it's winter here?
EnglishAnd the moon is only two seconds away, so if you take a picture of the moon using ordinary light, it's the moon two seconds ago, and who cares.
Księżyc jest tylko 2 sekundy od nas, więc kiedy robimy zdjęcia nikogo nie obchodzi, że tak wyglądał dwie sekundy temu.
EnglishBut who in here really cares?
English(Laughter) Who cares?
EnglishWho cares?
EnglishWho cares the last two minutes?" ~~~ I say, "No, it's got to be 15 hours," and I swim another minute out and another minute back to make the 15 hours.
Do diabła z dwiema minutami'' Ja na to: ''Nie, ma być równe 15 godzin'', i płynęłam jedną minutę tak i drugą z powrotem, żeby dobić do 15 godzin.
EnglishAnd if each of us who cares about the different things we care about got up off our butts and volunteered as much time as we could, we would change this world, we would save this world.
I jeśli każdy z nas, troszczących się o różne rzeczy, podniósłby swoje cztery litery i poświęcił tyle czasu, ile może, moglibyśmy zmienić ten świat, moglibyśmy ocalić ten świat.