"who carried out" translation into Polish

EN

"who carried out" in Polish

See the example sentences for the use of "who carried out" in context.

Similar translations for "who carried out" in Polish

who pronoun
carried adjective
to carry verb
out noun
Polish
out adverb
out interjection
Polish
to out verb
Polish

Context sentences for "who carried out" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat credibility is provided by those who carried out the revolutions in the countries of Eastern Europe.
Tę wiarygodność mają ci, którzy dokonali rewolucji w krajach Europy Wschodniej.
EnglishThose who carried out that deed will probably not listen to any words of condemnation that I say.
Ci, którzy dopuścili się tego czynu nie będą prawdopodobnie słuchać moich słów potępienia.
EnglishThe European Union and this Parliament must be clear in condemning and rejecting the positions of those who carried out the coup.
Unia Europejska i jej Parlament powinny jednoznacznie potępić i odrzucić stanowiska osób, które dokonały zamachu.
EnglishWe condemn the military coup that took place in Honduras on 28 June, as well as the persistent violation by those who carried out the coup of the Tegucigalpa/San José Agreement of 30 October.
Potępiamy wojskowy zamach stanu, który nastąpił 28 czerwca, jak też nieustanne łamanie prawa przez tych, którzy porwali się na porozumienie z Tegucigalpa/San José z 30 października.

Other dictionary words

English
  • who carried out

Have a look at the English-Thai dictionary by bab.la.