"who dare" translation into Polish

EN

"who dare" in Polish

See the example sentences for the use of "who dare" in context.

Similar translations for "who dare" in Polish

who pronoun
to dare verb

Context sentences for "who dare" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou are the only man in the world who would dare do such a thing
Jesteś jedynym człowiekiem na świecie, który ośmieliłby się to zrobić.
EnglishMadam President, how typical of the Greens to sneer at those who dare to disagree.
Pani przewodnicząca! Jakże to typowe dla Zielonych: szydzić z tych, którzy mają czelność się nie zgadzać.
EnglishBy handing over this prize, we rewarded the commitment of those who still dare to denounce the situation in Chechnya.
Wręczając tę nagrodę uznaliśmy oddanie tych, którzy nadal mają odwagę potępiać sytuację panującą w Czeczenii.
EnglishHere only one alternative exists and those who dare consider other alternatives are labelled enemies of European integration.
Tutaj istnieje tylko jedna alternatywa, a ci, którzy ośmielają się rozważać inne alternatywy są określani mianem wrogów integracji europejskiej.
EnglishWhat do we know about the death threats by the Taliban nailed on the doors of the people who dare to send their daughters to school as in Balkh?
Co wiemy o groźbach śmierci, przybijanych przez Talibów na drzwiach tych, którzy odważyli się wysłać córki do szkoły w Balchu?
EnglishHowever, I should point out that a great deal of persecution and repression is being suffered by those who dare to be human rights activists in Iran.
Jednakże chcę wskazać, że ci, którzy mają odwagę być aktywistami na rzecz praw człowieka w Iranie, cierpią z powodu prześladowań i represji.
EnglishSo, you see that on the other side of ice you have the unknown, you have the non-obvious, you have the non-seen, for the people who don't dare to go through the ice.
Jak widzimy, po drugiej stronie lodu mamy nieznane, nieoczywiste, niewidziane, dla tych, którzy nie mają odwagi przejść na drugą stronę lodu.
EnglishAs this resolution today illustrates in graphic detail, Lukashenko has intensified his campaign for persecution and harassment against those who dare challenge his iron-fisted rule.
Jak obrazowo pokazuje dzisiejsza rezolucja, Łukaszenko wzmógł prześladowania i szykanowanie tych, którzy ośmielają się sprzeciwić jego rządom żelaznej ręki.

Other dictionary words

English
  • who dare

Search for more words in the English-Indonesian dictionary.