"who didn t" translation into Polish

EN

"who didn t" in Polish

See the example sentences for the use of "who didn t" in context.

Similar translations for "who didn t" in Polish

who pronoun

Context sentences for "who didn t" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(Laughter) And those who didn't respond will never receive anything from me ever again.
(Śmiech) A ci, którzy nie odpowiedzieli, nigdy więcej nic ode mnie nie dostaną.
EnglishAnd the person who didn't, it turned out, had just moved to a new city and taken on a new job.
Ta druga okazało się, że przeprowadziła się do innego miasta i ma nową pracę.
EnglishSo today, I'm going to tell you about some people who didn't move out of their neighborhoods.
Chcę wam dziś opowiedzieć historię osób, które nie wyprowadziły się ze swojej okolicy.
EnglishSo I would sit there with a lawn chair and just carry up all the people who didn't have caddies.
Siedziałem tam na składanym krzesełku i pomagałem graczom, którym nikt nie nosił kijów.
EnglishAnd for those of you who didn't know, I'll just give a little summary.
Tym, którzy nie słyszeli o niej, wyjaśnię krótko, o co chodziło.
EnglishAnd even the ones who didn't literally commit suicide seem to be really undone by their gifts, you know.
Nawet ci, którzy sami się nie zabili zdawali się być unicestwieni przez własny talent.
EnglishAt the time, I wasn't the only one who didn't know what I was doing -- almost nobody did.
Ten ekwipunek posłużył mi do nurkowania na 100 metrów.
English(Applause) So, you'd have a little instruction below it, you know, for those who didn't see the public service announcements.
(Aplauz) Poniżej mała instrukcja dla tych, którzy nie widzieli reklam społecznych.
EnglishThere was the local grocer there -- a grumpy, old man who didn't sell alcohol and didn't speak to marginals.
Był tam miejscowy sklepikarz -- stary zrzęda, który nie sprzedawał alkoholu i nie rozmawiał z krańcowymi.
EnglishAnd people who got the free one were actually more likely to purchase the second one than people who didn't get a free one.
Właściciele darmowych moskitier częściej kupowali kolejną, niż ci, którzy musieli za nią zapłacić.
EnglishSomeone who didn't have a childhood is out there.
Ktoś tu chyba nie miał dzieciństwa.
EnglishAnd actually, it was responding to clients that I had who didn't have very much money, so they couldn't afford very much.
I właściwie, to była odpowiedź na klientów, których miałem którzy nie mieli wiele środków, więc nie mogli sobie na nic więcej pozwolić.
EnglishIt was so simple, in fact, that I suspect a really smart high school student, who didn't even have calculus, could understand what he wrote down.
Tak prostego, że, jak myślę, nawet bystry licealista który nie miał zajęć algebry, zrozumiałby, co Feynman napisał.
EnglishPlayers who didn't smile in their pictures lived an average of only 72,:,9 years, where players with beaming smiles lived an average of almost 80 years.
Gracze, którzy nie uśmiechali się na zdjęciach żyli średnio 72,9 lat podczas gdy gracze emanujący uśmiechem żyli średnio prawie 80lat
EnglishSo it was always the satirist, like Juvenal or Martial, represented the audience, and he was going to make fun of the outsider, the person who didn't share that subject status.
Więc zawsze byli satyrzy, jak Juvenal lub Marshall, reprezentujący publiczność, i żartował sobie z ludzi z zewnątrz, osób nie byłędących podmiotem.
EnglishAnd as a woman who didn't get married until I was a lot older -- and I'm glad I waited -- (Laughter) -- and has no children, I look at these young people and I say, "Your job is not to be perfect.
" Jako kobieta, która późno wyszła za mąż z czego się bardzo cieszę, (Śmiech) i nie ma dzieci, patrzę na tych młodych ludzi i mówię: "Nie masz być doskonały.
EnglishYour interest in me keeps surprising me, while the institution that you represent accepts the death penalty and condemned those who didn't think the right way, to the bonfire for centuries
Zaskakuje mnie twoja troska o moje życie, podczas gdy instytucja, którą reprezentujesz akceptuje karę śmieci i skazuje na ognie piekielne tych, którzy myślą inaczej niż nakazujecie.

Other dictionary words

English
  • who didn t

Search for more words in the English-Italian dictionary.