"who die" translation into Polish

EN

"who die" in Polish

See the example sentences for the use of "who die" in context.

Similar translations for "who die" in Polish

who pronoun
die noun
to die verb

Context sentences for "who die" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have not seen terrorists who are perverts and who die with their victims.
Nie widziałem terrorystów, którzy byliby dewiantami i umieraliby wraz ze swoimi ofiarami.
EnglishThere are a hundred times more people who die in a conflict in Africa than in the Middle East.
Setki razy więcej ludzi ginie w konfliktach w Afryce niż na Bliskim Wschodzie.
EnglishI wanted to make a piece that shows the actual number of Americans who die from cigarette smoking.
Chciałem pokazać na nim liczbę Amerykanów, którzy dziennie umierają z powodu palenia.
EnglishYou know, for every woman who does die, there are 20 who survive but end up with an injury.
Na każdą kobietę, która umiera, przypada 20, którym udaje się przeżyć, ale kończą z powikłaniami.
EnglishThe person that really loves me is the one who will help me die
Osoba, która mnie naprawdę kocha to ta która pomoże mi umrzeć.
EnglishEvery day there are Europeans who die because of air pollution from traffic in Europe.
Codziennie jacyś Europejczycy umierają wskutek zanieczyszczenia powietrza spowodowanego ruchem drogowym w Europie.
EnglishWe now know about countless innocent humans who were condemned to die slowly of starvation.
Dowiedzieliśmy się o niezliczonej ilości niewinnych ludzi, na których wydano wyrok powolnej śmierci głodowej.
EnglishIt is not just a matter of more than a thousand human beings being lost each year, people who die in various kinds of accident.
To nie jest tylko ponad tysiąc straconych istnień ludzkich rocznie, które giną w różnego rodzaju wypadkach.
EnglishAnd I got really good at predicting how many body bags you would need for the people who were going to die in these camps.
Nauczyłem się prawidłowo przewidywać ile worków na ciała będzie potrzeba dla ludzi, którzy zginą w tych obozach.
English(FR) Mr President, I believe that it is in fact only right to pay tribute, as you have just done, to those who die in action.
(FR) Panie przewodniczący! Moim zdaniem powinniśmy złożyć hołd, co właśnie przed chwilą pan uczynił, wszystkim poległym w działaniach.
EnglishWe know that from today's debate because no progress has been made in reducing the horror of women who die during and at birth.
Wiemy to z dzisiejszej debaty, ponieważ nie udało się osiągnąć postępu w dziedzinie zapobiegania dramatom kobiet, które umierają w czasie porodu.
EnglishThe statistics are not merely numbers, they are family tragedies, they are children who are left orphans, they are people who die who could have been saved.
Te statystyki to nie jedynie liczby, to tragedie rodzinne, to osierocone dzieci, to ludzie, którzy umierają, a którzy mogliby być uratowani.
EnglishIt is only right, too, that we spare a thought for all those workers who die each day at work because their employers do not provide them with the resources necessary to work in good conditions.
Powinniśmy również złożyć hołd wszystkim zatrudnionym, którzy codziennie umierają w miejscu pracy, ponieważ ich pracodawcy nie zapewniają im odpowiednich warunków.

Other dictionary words

English
  • who die

Search for more words in the English-Spanish dictionary.