"who died" translation into Polish

EN

"who died" in Polish

See the example sentences for the use of "who died" in context.

Similar translations for "who died" in Polish

who pronoun
to die verb
die noun

Context sentences for "who died" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEven now, there are no actual victims who have died from radiation at Fukushima.
Nawet teraz nie ma ofiar, które zmarłyby z powodu promieniowania w Fukushimie.
EnglishWe have a case of a journalist who died because he did not receive medical assistance.
Mamy przypadek dziennikarza, który zmarł z powodu nieudzielania pomocy medycznej.
EnglishI had a half-brother named Sean, who died in " Operation Iraqi Freedom
Miałam przyrodniego brata Sean' a, który zginął w " Operaji Wyswobodzenia Iraku. "
EnglishThe majority of those who died held high-ranking positions within the state.
Większość tych, którzy zginęli pełniła najważniejsze funkcje państwowe.
EnglishI knew another young man, though, who had PH who died while waiting for one.
Znałam innego młodego mężczyznę z nadciśnieniem płucnym, który zmarł czekając na przeszczep.
EnglishA heart that is removed from the body of a person who has died is viable for only four hours.
Serce pobrane od osoby zmarłej nadaje się do przeszczepu przez zaledwie cztery godziny.
EnglishI had two friends who had recently died months after having very challenging surgeries.
Miałam dwoje przyjaciół, którzy niedawno zmarli, kilka miesięcy po skomplikowanych operacjach.
EnglishIndeed, our sympathy goes out to all those who have died or are lying in a hospital bed.
Oczywiście nasze współczucie kierujemy do wszystkich tych, którzy zmarli albo leżą w szpitalu.
English- (FR) Please, show a little respect for the victims who died at Auschwitz and elsewhere.
- (FR) Proszę okazać trochę szacunku dla ofiar, które zginęły w Oświęcimiu i w innych obozach.
EnglishMay the Lord grant eternal rest to the heroic martyr who died today in Mosul.
Wieczny odpoczynek racz dać Panie temu dzielnemu, bohaterskiemu męczennikowi, który zginął dzisiaj w Mosulu.
EnglishIf you've had a friend who's died of AIDS, then you hate HIV.
Jeśli miałeś przyjaciela, który umarł na AIDS, to nienawidzisz HIV.
EnglishThe main measure of effectiveness was the number of patients whose disease worsened or who died.
Główną miarą skuteczności była liczba pacjentów, u których choroba nasiliła się lub którzy zmarli.
EnglishThree of those who died in the fires came from there.
Trzy osoby spośród tych, które zginęły w pożarach pochodziły stamtąd.
EnglishI should like to express my condolences to the families of all those who have died or disappeared.
Chciałabym przekazać swoje kondolencje rodzinom wszystkich tych, którzy stracili życie lub zaginęli.
EnglishThink about the thousands and thousands of people who died trying to find the Northwest Passage.
Pomyślcie o tysiącach odkrywców, którzy zmarli podczas prób znalezienia Przejścia Północno-Zachodniego.
EnglishOne year after the disaster, we would like to pay tribute to those who died, but also to those who have survived.
Rok po tragedii chcielibyśmy złożyć hołd tym, którzy zginęli oraz tym, którzy przeżyli.
EnglishIn memory of MEP Fausto Correia, who died a few days ago.
Pamięci posła do PE Fausto Correia, który zmarł kilka dni temu.
English(EL) Mr President, today we mourn 65 people who died in the flames of the uncontrolled fires in Greece.
(EL) Panie przewodniczący! Dzisiaj obchodzimy żałobę po 65 osobach, które zginęły w pożarach w Grecji.
EnglishAnd one of the reasons, she thought, was that her mother, who had died when she was very young, was angry at her.
I jednym z nich było to, że jej matka, która umarła kiedy była bardzo młoda, była na nią zła.
EnglishArt thou greater than our father Abraham, who died?
Izaś ty nie większy nad ojca naszego Abrahama, który umarł?
Other dictionary words
English
  • who died

Translations into more languages in the bab.la English-Esperanto dictionary.