"who don" translation into Polish

EN

"who don" in Polish

See the example sentences for the use of "who don" in context.

Similar translations for "who don" in Polish

who pronoun
don noun
to don verb

Context sentences for "who don" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor those of you who don't know, we're in the middle of the sixth mass extinction.
Dla tych, którzy nie wiedzą, jesteśmy w trakcie szóstej masowej zagłady.
EnglishThe first is Ludwig Wittgenstein who said, "I don't know why we are here.
Pierwszy z nich to Ludwig Wittgenstein, który powiedział: „Nie wiem, po co tu jesteśmy.
EnglishI meet all kinds of people who don't think they're really good at anything.
Spotykam różnych ludzi, którzy nie wierzą, że są w czymś dobrzy.
EnglishThat's enough to provide care to all the people in America who don't have it.
Taka suma wystarczyłaby na zapewnienie opieki zdrowotnej wszystkim Amerykanom, którzy jej nie mają.
EnglishBut then we have other people who don't choose to have facial surgery.
Ale mamy też ludzi, którzy nie decydują się sami na operację twarzy.
EnglishAnd those solutions are accessible in a different way to people who don't have capital.
Te rozwiązania są też dostępne dla ludzi bez sporych funduszy.
EnglishThere are very, very few people who don't know now about what is happening in the Arctic.
Teraz bardzo mało ludzi nie wie o tym, co dzieje się w Arktyce.
EnglishAnd my motto is that there's a special place in hell for women who don't help each other.
I moje motto mówi, że w piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, które sobie wzajemnie nie pomagają.
EnglishWe're the only ones who don't have the price set right.
Tylko w Stanach cena jest źle ustawiona. ~~~ Rynek jest źle zorganizowany.
EnglishAnd I meet a lot of people who are very successful, who say, "Why don't I feel more fulfilled?
Spotykam wiele osób, które odniosły sukces, a pytają: "Dlaczego nie czuję się bardziej spełniony?"
EnglishFor those of you who don't speak Spanish, jugo de naranja -- it's actually the Spanish for "orange juice."
Jakby ktoś nie wiedział, "jugo de naranja" to sok pomarańczowy.
EnglishLow-cost family restaurant chain, for those of you who don't know it.
Weszliśmy do środka i usiedliśmy przy stoliku.
EnglishThese are the people who don't mind classical music.
Składa się ona z tych, którym muzyka klasyczna nie przeszkadza.
EnglishL'Union Astronomique Internationale, for those of you who don't speak French.
EnglishOther people who are poor don't have those choices.
Ale inni ludzie, którzy są biedni, nie mają takiej możliwości.
EnglishNow, this simple equation, even for those of you who don't like equations, is something that you're quite used to.
to jest proste równanie nawet dla tych którzy nie lubią równań, jest to coś, co często robimy.
EnglishI meet all kinds of people who don't enjoy what they do.
Spotykam wielu ludzi, którzy nie lubią tego co robią.
EnglishThe only people who don't experience shame have no capacity for human empathy or connection.
Jedyni ludzie, którzy nie doświadczają wstydu, to ci, którzy nie posiadają zdolności do empatii czy tworzenia kontaktów.
EnglishMost consumers who have them don't even know it.
Większość z tych którzy nimi jeżdżą, nawet o tym nie wiedzą.
EnglishThat's a lot of women who don't get justice.
Jest wiele kobiet, które nie mogą doczekać się sprawiedliwości.

Other dictionary words

English
  • who don

Search for more words in the English-Finnish dictionary.