"who gave" translation into Polish

EN

"who gave" in Polish

See the example sentences for the use of "who gave" in context.

Context sentences for "who gave" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThank you to everyone who gave speeches - one day, we will be winning nonetheless!
Dziękuję wszystkim, którzy zabrali głos - pewnego dnia zwyciężymy, wbrew wszystkiemu!
EnglishThis was an African man who gave rise to all the Y chromosome diversity around the world.
Afrykański mężczyzna zapoczątkował światową różnorodność w kontekście chromosomu Y.
EnglishThis was an opportunity for those who gave advice to implement it.
Była to szansa dla tych, którzy doradzili wprowadzenie programów integracyjnych.
Englishand the dust returneth to the earth as it was, and the spirit returneth unto God who gave it.
I wróci się proch do ziemi, jako przedtem był, a duch wróci się do Boga, który go dał.
EnglishAnd just walking, I found a man who gave me a full scholarship to the United States.
A pewnego dnia, spotkałem człowieka, który zaoferował mi pełne stypendium w Stanach Zjednoczonych.
EnglishI should like to ask who gave permission for a weapon to be brought into the chamber.
Chciałbym zapytać, kto wydał zgodę na wniesienie broni do Izby.
EnglishI met a doctor who gave up medical practice because of a needle-stick injury.
Spotkałem lekarza, który zrezygnował z praktykowania zawodu z powodu zranienia się ostrym narzędziem.
EnglishNow he that wrought us for this very thing is God, who gave unto us the earnest of the Spirit.
A ten, który nas ku temuż właśnie przygotował, jestci Bóg, który nam też dał zadatek Ducha.
EnglishI should also like to thank all the speakers who gave their support during today's debate.
Dziękuję również wszystkim przemawiającym, którzy wyrazili swoje poparcie podczas dzisiejszej debaty.
EnglishAnybody who ever gave anything to Africa got a lot more back.
Każdy, kto kiedykolwiek dał coś Afryce, sam zyskiwał o wiele więcej.
Englishwho being past feeling gave themselves up to lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.
Którzy zakamieniawszy, udali się na rozpustę ku popełnianiu wszelakiej nieczystości z chciwością.
EnglishI would like to ask who gave Mr Schulz the job of censor?
Ja mam pytanie, kto panu Schulzowi powierzył funkcję cenzora?
Englisha devout man, and one that feared God with all his house, who gave much alms to the people, and prayed to God always.
Pobożny i bojący się Boga ze wszystkim domem swoim, i czyniący jałmużny wielkie ludowi.
EnglishThen asked we those elders, and said unto them thus, Who gave you a decree to build this house, and to finish this wall?
Pytaliśmy tedy starszych onych męwiąc do nich: Któż wam rozkazał ten dom budować, i te muru z gruntu wywodzić?
Englishor who gave thee this authority to do these things?
a kto ci dał tę moc, abyś to czynił?
EnglishThe Europe of Coudenhove-Kalergi, of Winston Churchill, of our forefathers who gave their name to our Parliament.
Europa Coudenhove-Kalergi'ego oraz Winstona Churchilla, naszych praojców, którzy dali swoje nazwiska naszemu Parlamentowi.
EnglishArt thou greater than our father Jacob, who gave us the well, and drank thereof himself, and his sons, and his cattle?
Izażeś ty jest większy niżeli ojciec nasz Jakób, który nam dał tę studnię, i sam z niej pił, i synowie jego, i dobytek jego?
EnglishWho gave you permission to bring it in?
Kto pozwolił go przyprowadzić do domu?
Englishwho gave himself for our sins, that he might deliver us out of this present evil world, according to the will of our God and Father:
Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego;
EnglishWho gave him a charge over the earth?

Other dictionary words

English
  • who gave

In the English-German dictionary you will find more translations.