"who gets" translation into Polish

EN

"who gets" in Polish

See the example sentences for the use of "who gets" in context.

Context sentences for "who gets" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo the guy in Bangladesh who gets a flood in 2100 can wait until 2106.
Więc człowiek w Bangladeszu zalany przez powódź w 2100 będzie miał czas do 2106.
EnglishWe will soon see who advises the Commission and who gets the subsidies.
Wkrótce zobaczymy, kto doradza Komisji i kto otrzymuje subsydia.
EnglishBut there's this little problem with geoengineering: what body is going to decide who gets to engineer?
Po każdym takim wydarzeniu będziemy pytać: "No dobrze, ale co możemy na to poradzić?".
EnglishThe established parties and groups decide who gets funding.
Ustawione partie i grupy decydują o tym, kto otrzyma finansowanie.
EnglishWho gets the opportunity to speak during the debate is, of course, also dependent on who is actually present.
Możliwość zabrania głosu w czasie debaty zależy także od tego, kto jest obecny na sali.
EnglishThere is a certain pattern in who gets charged with crimes.
Istnieje określony schemat, według którego można określić kto zostanie oskarżony o przestępstwo.
EnglishIt is not enough that only the EIB knows who gets these monies.
Nie wystarczy, że tylko EBI wie, kto otrzyma te środki.
EnglishThey're not fighting that battle that we're all fighting about who gets to speak; they all get to speak.
Nie toczą sporów, jakie myśmy toczyli, o to, kto dojdzie do głosu. ~~~ Oni wszyscy dochodzą do głosu.
EnglishAnd who gets to express it, and how do we express it?
Kto ma możliwość jego wyrażania i w jaki sposób to robimy?
EnglishFor anyone who is -- gets motion sickness, I apologize.
Przepraszam tych, którzy cierpią na chorobę lokomocyjną.
EnglishThey just become more problematic for the child, who gets increasingly discouraged and frustrated.
Stają się one jeszcze większym problemem dla dziecka, które zaczyna wykazywać większe zniechęcenie i frustrację.
EnglishAnyone who gets in its way will be mown down.
Ktokolwiek stanie jej na drodze, zostanie rozjechany.
EnglishDJ: And of course, one of the rules that we have in the vehicle is that he who drowns the vehicle gets to swim with the crocodiles.
Dereck: Jedna z naszych zasad mówi, że nagrodą za zatopienie pojazdu jest kąpiel z krokodylami.
EnglishWe start with Sherman in a Chinese restaurant, who gets a fortune that he's about to get caught by a trawler, which he does.
Sherman jest w chińskiej restauracji, która dostaje fortunę, gdy zostaje złapany przez trawler i tak się dzieje.
EnglishA treaty that decides who gets to do this.
Traktatu mówiącego kto ma się tym zająć.
EnglishWho gets to use the mosque on Fridays?"
EnglishWho gets the better in the deal?
EnglishSo, we can then go back in our lives, if we've got an interviewer who gets that, and begin to reflect on how we got there.
Możemy zatem wrócić do przeszłych zdarzeń w swoim życiu jeśli prowadzący wywiad to rozumie, i zacząć zastanowiać się jak tam dotarliśmy.
EnglishI liked the point made by someone else this evening that it may be right that we publish the payments of everyone who gets money from the public purse.
Podobały mi się słowa kogoś, kto powiedział dzisiaj wieczorem, że słuszne byłoby publikowanie wypłat każdego, kto otrzymuje pieniądze z funduszy publicznych.
EnglishIt is my view, however, that the report is very welcome and necessary, because at the end of the day who gets what must be disclosed, as well as how these funds are utilised.
Jednak uważam, że sprawozdanie jest bardzo pożądane i potrzebne, bo w końcu trzeba ujawnić ile kto otrzymuje, jak wykorzystuje te środki.

Other dictionary words

English
  • who gets

Have a look at the Greek-English dictionary by bab.la.