"who gives" translation into Polish

EN

"who gives" in Polish

See the example sentences for the use of "who gives" in context.

Context sentences for "who gives" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou can see Honey, very good market economist, goes with the guy who gives more.
Widzicie jaka z Honey świetna ekonomistka rynkowa, wybiera faceta, który daje więcej.
EnglishAs the Polish proverb says: 'He who gives quickly gives twice.'
W Polsce mamy na takie okoliczności przysłowie "Kto szybko daje, dwa razy daje".
EnglishWhat are the precautions for the person who gives the medicine or comes into contact with the animal?
Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?
EnglishWe have a saying in Czech that 'he who gives quickly gives twice'.
Mamy w Czechach powiedzenie: "kto szybko daje, daje po dwakroć”.
Englishsp What are the precautions for the person who gives the medicine or comes into contact with the animal?
Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?
EnglishWhat are the precautions for the person who gives the medicine or comes into contact with the animal?
Jakie środki ostrożności powinna podjąć osoba, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?
EnglishWhat are the precautions for the person who gives the medicine or comes into contact with the animal?
Jakie środki ostrożności powinny zachować osoby podające lek lub mające kontakt ze zwierzęciem?
EnglishWhat are the precautions for the person who gives the medicine or comes into contact with the animal?
Jakie środki ostrożności powinna zachować osoba podająca lek lub mająca kontakt ze zwierzęciem?
EnglishWhat are the precautions for the person who gives the medicine or comes into contact with the animal?
Jakie środki ostrożności powinny zachować osoby podające lek lub kontaktujące się ze zwierzęciem?
EnglishWhat are the precautions for the person who gives the medicine or comes into contact with the animal?
2/ 3©EMEA 2008 Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?
English©EMEA 2008 2/ 3 What are the precautions for the person who gives the medicine or comes into contact with the animal?
Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?
EnglishThe person who gives the vaccine should be careful to avoid accidental self injection.
Osoba, która podaje szczepionkę, powinna zachować ostrożność, aby uniknąć przypadkowego jej wstrzyknięcia samemu sobie.
EnglishThe person who gives the vaccine should be careful to avoid accidental self injection.
Osoba, która podaje szczepionkę, powinna zachować ostrożność w celu uniknięcia przypadkowego wstrzyknięcia samemu sobie.
EnglishWhat are the precautions for the person who gives the medicine or comes into contact with the animal?
Jakie środki ostrożności powinna zachować osoba, która podaje lek zwierzęciu lub ma kontakt ze zwierzęciem?
EnglishWho gives the Member States the monies in the first place?
Kto najpierw przekazuje środki państwom członkowskim?
EnglishWhat are the precautions for the person who gives the medicine or comes into contact with the animal?
Strona 2/ 3©EMEA 2008 Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?
EnglishWhat are the precautions for the person who gives the medicine or comes into contact with the animal?
2/ 3©EMEA 2008 Jakie środki ostrożności powinny zachować osoby podające lek lub mające kontakt ze zwierzęciem?
English. - I support the rapporteur who proposes that Parliament gives its consent to this agreement.
na piśmie - Popieram sprawozdawcę, który proponuje, aby Parlament wyraził zgodę na przedmiotowe porozumienie.
EnglishAnd she said, "I'm not a doctor who gives out pills.
I dodała: "Nie jestem lekarzem; nie przepisuję leków.
EnglishThere are no special precautions for the person who gives Ingelvac CircoFLEX or comes into contact with the animal.
Osoby podające preparat Ingelvac CircoFLEX lub mające kontakt ze zwierzęciem nie muszą stosować żadnych specjalnych środków ostrożności.

Other dictionary words

English
  • who gives

More translations in the English-Russian dictionary.