"who got" translation into Polish

EN

"who got" in Polish

See the example sentences for the use of "who got" in context.

Context sentences for "who got" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis also includes many Romanian men or women who have got married abroad.
W grupie tej jest także wielu Rumunów i Rumunek, którzy wzięli ślub za granicą.
EnglishMany African-Americans who never work got minimum amount of money to survive.
Wielu nigdy nie pracujących Afroamerykanów dostało to minimum na przeżycie.
EnglishI am not expecting any humility from those who got it so disastrously wrong.
Nie spodziewam się, że ci, którzy tak bardzo się mylili, teraz się ukorzą.
EnglishAnd we don't have a huge number of people who got infected and never developed disease.
Nie mamy wielu przypadków, gdzie u zarażonego choroba się nie rozwinęła.
EnglishThere were, in fact, only a couple of people who got shot in this episode.
W rzeczywistości tylko kilka osób zostało zastrzelonych podczas akcji.
EnglishRemember I'm the black kid from the '60s who got his life saved with ceramics.
Jak pamiętacie, jestem tym czarnym dzieckiem z lat 60tych, któremu życia uratowało garncarstwo.
EnglishNow I'm going to show you a three-year-old who got the same puzzle.
Teraz zobaczmy jak 3-latek rozwiązuje tę samą zagadkę. ~~~ Wideo: R.S.:
EnglishSomething deliberate, something secret, and who got the four in the morning bad rap ball rolling anyway?
Coś zamierzonego, coś tajnego, bo kto rozkręcił całą sprawę z czwartą nad ranem?
EnglishAnd a marvelous fellow from the Media Lab who just got appointed head of RISD, is John Maeda.
Wspaniały gość z Media Lab, właśnie został prezesem RISD, John Maeda.
EnglishSo this is another one dedicated to that guy ... who I've got over.
Napisałam o tym facecie niejedną piosenkę, ale już o nim zapomniałam.
EnglishI know some people who got tenure in that place with lies like that.
Znam ludzi, którzy zrobili tam profesurę opowiadając takie bzdury.
EnglishIn fact, the story holds true even if you have a person who got sight after several years of deprivation.
To samo ma miejsce nawet wówczas, kiedy dana osoba utraciła wzrok przed kilku laty.
EnglishI've got kids who are mathematically and conversationally intimidated joining the conversation.
Mam uczniów, których onieśmiela i matematyka i rozmowy.
EnglishYou notice we haven't got everybody who has a photo.
Zauważcie, że nie pozyskaliśmy wszystkich, którzy mieli zdjęcie.
English(Laughter) So there you are in grade school, and you know exactly what to think about the kid who got this paper.
(Śmiech) Jesteś w szkole podstawowej i już wiesz co myśleć o dziecku, które dostało tą kartkę.
EnglishAnd when I sat the students down, I said, "Who's got the best one?"
Spytałam uczniów, która praca jest najlepsza.
EnglishSignificance in life doesn't come from status, because you can always find somebody who's got more than you.
Znaczenie w życie nie pochodzi od statusu, ponieważ zawsze możesz spotkać kogoś kto ma więcej niż ty.
EnglishFlat smallpox, which killed 100 percent of people who got it.
Ospa złośliwa, która zabijała 100 swoich ofiar.
EnglishLooking at the surnames, I know who has got how many seats and I can say in advance what opinions will be presented.
Po nazwiskach mogę powiedzieć, kto ma ile miejsc i zawczasu przewidzieć, jaką przedstawi opinię.
EnglishAll right everyone, who's got some interesting memes for me?
No dobrze, kto ma dla mnie jakieś ciekawe memy?

Other dictionary words

English
  • who got

In the English-Polish dictionary you will find more translations.