"who had been" translation into Polish

EN

"who had been" in Polish

See the example sentences for the use of "who had been" in context.

Similar translations for "who had been" in Polish

who pronoun
to have verb
to be verb

Context sentences for "who had been" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLittle by little, women who had been forced into prostitution spoke out publicly.
Zmuszane do prostytucji kobiety stopniowo zaczęły publicznie zabierać głos.
EnglishIt concerned Mr Jay Lee, who had been a member of ASLEF and the British National Party.
Dotyczyła ona pana Jaya Lee, członka ASLEF i Brytyjskiej Partii Narodowej (BNP).
EnglishAnd a certain man was there, who had been thirty and eight years in his infirmity.
A był tam niektóry człowiek trzydzieści i ośm lat chorobą złożony.
EnglishStudy 020 enrolled 327 patients who had been treated with NRTIs but not with PIs or NNRTIs.
Do badania 020 włączono pacjentów, którzy byli leczeni NRTI i nie otrzymywali PI lub NNRTI.
EnglishStudy 020 enrolled 327 patients who had been treated with NRTIs but not with PIs or NNRTIs.
Do badania 020 włączono pacjentów, którzy byli leczeni NRTIs i nie otrzymywali PIs lub NNRTIs.
EnglishStudy 020 enrolled 327 patients who had been treated with NRTIs but not with PIs or NNRTIs.
Do badania 020 włączono 327 pacjentów, którzy byli leczeni NRTI i nie otrzymywali PI lub NNRTI.
EnglishStudy 020 enrolled 327 patients who had been treated with NRTIs but not with PIs or NNRTIs.
Do badania 020 włączono 327 pacjentów, którzy byli leczeni NRTI i nie otrzymywali PIs lub NNRTIs.
EnglishStudy 020 enrolled 327 patients who had been treated with NRTIs but not with PIs or NNRTIs.
Do badania 020 włączono 327 pacjentów, którzy byli leczeni NRTIs i nie otrzymywali PIs lub NNRTI.
EnglishThe two who had been detained were released about 31 hours later.
Tych dwóch zostało zatrzymanych i uwolnionych 31 godzin później.
EnglishThe first study involved 1,637 women with osteoporosis who had been through the menopause (average age:
W pierwszym badaniu z udziałem 1 637 kobiet z osteoporozą w okresie pomenopauzalnym (średni wiek:
EnglishThe scenes of what looked like a victorious display of people who had been murdered in and around Jos were shocking.
Swoisty pokot ludzi zamordowanych w mieście Jos i w jego okolicach był wstrząsający.
EnglishAnd I actually saw and met women who had been flogged by being caught eating vanilla ice cream.
Byłam w miejscu, gdzie w tajemnicy jadło się lody.
EnglishIn 2008, 62 000 sets of fingerprints of illegal immigrants who had been apprehended were entered in the EURODAK database.
W roku 2008 do bazy danych EURODAK wprowadzono odciski palców pobrane od 62 tysięcy zatrzymanych nielegalnych imigrantów.
EnglishA lot of the kids who had been adopted actually wrote back to the other kids, telling them about what their life was like with their new families.
Wiele dzieci oddanych do adopcji pisywało do reszty, opowiadając o swoim życiu w nowej rodzinie.
EnglishThat initiative was very warmly welcomed by all those who had been awaiting it for the past 30 years - yes, 30 years.
Ta inicjatywa została bardzo ciepło przyjęta przez wszystkich tych, którzy czekali na nią przez minione 30 lat - tak, 30 lat.
EnglishThe second study involved 62 patients who still had their spleens and who had been treated for ITP in the past.
Drugie badanie obejmowało 62 pacjentów z zachowaną śledzioną, którzy w przeszłości byli leczeni z powodu samoistnej plamicy małopłytkowej.
EnglishAs has been said, Salmaan strongly supported a Christian lady who had been sentenced under blasphemy laws.
Jak już wspominano, Salmaan wyraził mocne poparcie dla ratowania chrześcijanki, która została skazana na śmierć zgodnie z ustawą o bluźnierstwie.
EnglishAmong the victims was Sayed Mustafa Kazemi, who had been a member of the Afghan delegation on its visit to Strasbourg last year.
Wśród ofiar znalazł się Sayed Mustafa Kazemi, który był członkiem afgańskiej delegacji podczas wizyty w Strasburgu w zeszłym roku.
EnglishNumerous Sri Lankans who had been displaced by the violence in their country have returned to their homes following the end of hostilities.
Liczni mieszkańcy Sri Lanki, którzy zostali przemocą przesiedleni, po zakończeniu działań wojennych powrócili do domów.
EnglishTrial 4 enrolled 55 narcoleptic patients who had been taking open-label sodium oxybate for 7 to 44 months.
W Badaniu 4 uczestniczyło 55 pacjentów z narkolepsją, którzy stosowali uprzednio hydroksymaślan sodu w badaniu otwartym, przez okres od 7 do 44 miesięcy.

Other dictionary words

English
  • who had been

In the English-Hindi dictionary you will find more translations.