"who has had" translation into Polish

EN

"who has had" in Polish

See the example sentences for the use of "who has had" in context.

Similar translations for "who has had" in Polish

who pronoun
to have verb
ha noun
Polish
ha interjection
Polish
to have verb

Context sentences for "who has had" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is now up to our new Taoiseach, who has had an inauspicious start, to come up with a solution.
Znalezienie rozwiązania obecnie należy do naszego nowego taoiseacha, który miał trudny początek urzędowania.
EnglishUnfortunately, the Council sometimes behaves like a child who has had a toy taken away and is now upset and affronted.
Niestety Rada zachowuje się czasami jak dziecko, któremu odebrano zabawkę i które się złości i obraża.
EnglishIt is vitally important that the work of the EU is transparent and that the public knows who has had a say in the content of laws.
Jest niezmiernie ważne, aby praca UE była przejrzysta, a opinia publiczna wiedziała, kto ma wpływ na treść aktów prawnych.
EnglishA patient with more serious rheumatoid arthritis who has had the disease for a long time may be more prone to develop lymphoma.
Pacjent z bardziej nasilonym zapaleniem stawów, który jest chory przez długi czas może mieć większe skłonności do wystąpienia chłoniaka.
EnglishIt is very important that you tell your doctor if you have ever had tuberculosis, or if you have been in close contact with someone who has had tuberculosis.
Konieczne jest poinformowanie lekarza o przebytej gruźlicy lub bliskich kontaktach z chorymi na gruźlicę w przeszłości.
EnglishIt is very important that you tell your doctor if you have ever had tuberculosis, or have been in close contact with someone who has had tuberculosis.
Jest bardzo ważne, aby pacjent poinformował lekarza czy kiedykolwiek chorował na gruźlicę lub o bliskich kontaktach z osobą chorą na tę chorobę.
EnglishIt is very important that you tell your doctor if the child has ever had tuberculosis, or has been in close contact with someone who has had tuberculosis.
Jest bardzo ważne, aby poinformować lekarza czy dziecko kiedykolwiek chorowało na gruźlicę lub miało bliski kontakt z osobą chorą na tę chorobę.
EnglishIt is very important that you tell your doctor if you have ever had tuberculosis, or if you have been in close contact with someone who has had Me
ob leczenia lub po jego zakończeniu wystąpią objawy gruźlicy (uporczywy kaszel, utrata masy ciała, apatia, niewielka gorączka) lub innej choroby zakaźnej.
EnglishIt is very important that you tell your doctor if you or the child have ever had tuberculosis, or have been in close contact with someone who has had tuberculosis.
Jest bardzo ważne, aby pacjent lub dziecko poinformowało lekarza czy kiedykolwiek chorował na gruźlicę lub o bliskich kontaktach z osobą chorą na tę chorobę.
EnglishIt is very important that you tell your doctor if you or the child have ever had tuberculosis, or have been in close contact with someone who has had tuberculosis.
Jest bardzo ważne, aby pacjent lub dziecko poinformowało lekarza czy kiedykolwiek chorowało na gruźlicę lub o bliskich kontaktach z osobą chorą na tę chorobę.
EnglishI would therefore like, firstly, to congratulate the rapporteur, Mr Lehne, who has had the principal responsibility for bringing this task to a successful conclusion.
Z tego względu chciałbym przede wszystkim pogratulować sprawozdawcy, panu Lehnemu, który w największej mierze przyczynił się do skutecznej realizacji tego zadania.

Other dictionary words

English
  • who has had

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Korean dictionary.