"who has left" translation into Polish

EN

"who has left" in Polish

See the example sentences for the use of "who has left" in context.

Similar translations for "who has left" in Polish

who pronoun
to have verb
ha noun
Polish
ha interjection
Polish
left noun
left adjective
Polish
left adverb
to leave verb

Context sentences for "who has left" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is also addressed to Mrs Doyle, and to Mr Herrero, who has left.
Słowa te kieruję także do pana posła Doyle'a i pana posła Herrero, który wyszedł.
EnglishI would like to reply to Mrs Stassen, who has left, regarding the economy.
Chciałbym udzielić odpowiedzi dotyczącej ekonomii pani poseł Stassen, która już opuściła salę.
English(LV) Thank you, Mr President, Mr Barroso (who has left the Chamber).
(LV) Panie przewodniczący, panie przewodniczący Barroso (który już opuścił Izbę)! Dziękuję.
EnglishThis, Mr Vanhecke - who has left the debate yet again - has nothing to do with so-called political correctness.
Nie ma to nic wspólnego zwracam się tym razem do pana posła Vanheckego, który po raz kolejny opuścił debatę - z tak zwaną poprawnością polityczną.
EnglishMadam President, I should like to start by wishing Mr Schmitt, who has left the European Parliament, every success in his new position.
Pani przewodnicząca! Powinienem zacząć od złożenia życzeń panu posłowi Schmittowi, który odszedł z Parlamentu Europejskiego - życzę samych sukcesów na nowym stanowisku.

Other dictionary words

English
  • who has left

Even more translations in the Hungarian-English dictionary by bab.la.