"who have known" translation into Polish

EN

"who have known" in Polish

See the example sentences for the use of "who have known" in context.

Context sentences for "who have known" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInfants who have known or suspected immunodeficiency.
U dzieci, u których występuje lub spodziewany jest niedobór odporności.
EnglishIt is being led by both the old and by those who have known nothing other than Mubarak in Egypt.
Na jej czele stoją tak starzy, jak i ci, którzy nie znają innego Egiptu, niż pod przywództwem Mubaraka.
EnglishInfants who have known or suspected immunodeficiency.
Niemowlęta ze stwierdzonym lub podejrzewanym niedoborem odporności.
EnglishLeukapheresis should not be performed in donors who are anticoagulated or who have known defects in haemostasis.
Leukaferezy nie należy wykonywać u dawców, którzy przyjmują leki przeciwzakrzepowe lub u osób ze znanymi zaburzeniami hemostazy.
EnglishLeukapheresis should not be performed in donors who are anticoagulated or who have known defects in haemostasis.
Leukaferezy nie należy wykonywać u dawców, którzy przyjmują leki przeciwzakrzepowe lub u których rozpoznano zaburzenia hemostazy.

Other dictionary words

English
  • who have known

Translations into more languages in the bab.la English-Russian dictionary.