"who he was" translation into Polish

EN

"who he was" in Polish

See the example sentences for the use of "who he was" in context.

Similar translations for "who he was" in Polish

who pronoun
he pronoun
Polish
to be verb

Context sentences for "who he was" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd the man said, "No, who?" ~~~ He said, "It's Billy Graham, the preacher."
A ten mężczyzna odpowiedział: "Nie, kto?" Odpowiedział: "To Billy Graham, kaznodzieja."
EnglishAnd he sought to see Jesus who he was; and could not for the crowd, because he was little of stature.
I żądał widzieć Jezusa, co by zacz był; lecz nie mógł przed ludem, bo był małego wzrostu.
EnglishI'm trying to find out who he is.
Próbuję się dowiedzieć kim on jest.
EnglishThen the chief captain came near, and laid hold on him, and commanded him to be bound with two chains; and inquired who he was, and what he had done.
Tedy hetman przybliżywszy się, pojmał go i kazał go dwoma łańcuchami związać, i wywiadywał się, kto by był i co by uczynił?
EnglishSo, everybody's betting their life on something, and when I, you know, made a bet, I happened to believe that Jesus was who he said he was.
A więc każdy opiera na czymś swoje życie i kiedy ja - wiecie - oparłem życie, zacząłem wierzyć, że Jezus jest tym, za kogo się podaje.
EnglishWe don't know who he was.
EnglishAny idea who he is?
EnglishI cannot see him stopping the traffic in Beijing or Washington; I doubt anybody in Brussels would even recognise who he is.
Jakoś nie widzę, by był on w stanie zatrzymać swoją osobą ruch uliczny w Pekinie czy w Waszyngtonie; wątpię nawet, czy ktokolwiek w Brukseli byłby w stanie go rozpoznać.
EnglishNow I spoke to one of these Carders who we'll call RedBrigade -- although that wasn't even his proper nickname -- but I promised I wouldn't reveal who he was.
Rozmawiałem z jednym z nich nazwijmy go RedBrigade - choć nie był to nawet jego prawdziwy nick - ale obiecałem, że nie wyjawię kim był.
EnglishSo, it's Tony Blair reading and practicing his speech; I've got them doing yoga inside there with Carole Caplin; Sven making out with Ulrika Jonsson, who he was having an affair with at that time.
To jest Tony Blair czytający i ćwiczący swoją przemowę.

Other dictionary words

English
  • who he was

More translations in the English-Thai dictionary.