"who helped" translation into Polish

EN

"who helped" in Polish

See the example sentences for the use of "who helped" in context.

Similar translations for "who helped" in Polish

who pronoun
to help verb
help noun
help interjection
Polish

Context sentences for "who helped" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would also like to thank all those who helped to remove this obstacle.
Chciałbym również podziękować wszystkim, którzy pomogli w usunięciu tej przeszkody.
EnglishAgain, I would like to express my thanks to everyone who helped with this work.
Raz jeszcze pragnę wyrazić swoje podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli w tej pracy.
EnglishLet's invite everyone who's helped us, all the people who bought our work."
Zaprośmy wszystkich, którzy nam pomogli, wszystkich ludzi, którzy kupili nasze prace."
EnglishI want to thank all who have helped to bring this Resolution into being.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sporządzenia tej rezolucji.
EnglishI should like to express my thanks to those colleagues who helped put this report together.
Tytułem podsumowania chciałbym podziękować tym osobom, które pomogły mi sporządzić to sprawozdanie.
EnglishOf course, the staff who have helped me to reach this agreement have also played an important role.
Oczywiście personel, który pomógł mi doprowadzić do tego porozumienia, również odegrał ważną rolę.
EnglishI must also offer a very special word of thanks to the various shadow rapporteurs who have helped us in our work.
Kieruję też szczególne podziękowania do kontrsprawozdawców, którzy pomagali nam w pracy.
EnglishThanks to all those who have helped this to become a reality.
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli urzeczywistnić ten sen.
EnglishFirst of all, I would like to thank all those who have helped the victims and their relatives in the past period.
Przede wszystkim chcę podziękować wszystkim, którzy pomogli w tym okresie ofiarom i ich krewnym.
EnglishI hope that it will be of interest, not just to those of us who have helped draft it, but to others, as well.
Mam nadzieję, że zainteresuje ono nie tylko tych z nas, którzy je współtworzyli, ale także pozostałych.
EnglishI would like to thank all those who helped us get to the point where we can actually have this debate today.
Chciałbym podziękować tym, którzy w istotny sposób przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy odbyć tę debatę.
EnglishThere was a striped man who helped save the kids.
Tam był goły mężczyzna który pomagał wynieść dzieci.
EnglishWe had a few men who helped us along the way.
Było też kilku mężczyzn, którzy nam po drodze pomogli.
EnglishWe helped the democrats and we helped everyone who wanted to move towards the European Union.
Byliśmy świadkami, pomagaliśmy demokratom, pomagaliśmy wszystkim, którzy chcieli iść do Unii Europejskiej.
EnglishAnd I think one of the things I also wanted to say in my thanks, which I kind of missed, was to thank all the corporations who helped me get in.
W moich podziękowaniach chciałem również wspomnieć o czymś, co dotychczas pominąłem.
EnglishThese are people who have not been helped.
Do tych ludzi nie wyciąga się pomocnej dłoni.
EnglishMy particular thanks to the people who helped me in this, namely Richard Wester and Marrianna Pari.
Szczególne podziękowania dla osób, które w sekretariacie i grupie politycznej pomagały mi w tej pracy, mianowicie dla Richarda Westera i Marianny Pari.
EnglishIn my view, and in the view of everyone who helped to develop this report, it is clear that we have done our work.
Moim zdaniem, a także zdaniem tych wszystkich, którzy pomogli w opracowaniu tego sprawozdania, jasne jest, że wykonaliśmy nasze zadanie.
EnglishI would be very interested to hear whether he is aware that it was not the system but consumers who helped to discover what had happened here.
Bardzo chciałbym usłyszeć, czy wie, że w tym przypadku to nie system, lecz konsumenci pomogli odkryć, co się stało.
EnglishIf your work was brilliant you couldn't take all the credit for it, everybody knew that you had this disembodied genius who had helped you.
Jeśli twoje dzieło było wspaniałe, nie mogłeś przypisać sobie całego sukcesu, bo wszyscy wiedzieli że pomagał ci ten geniusz.

Other dictionary words

English
  • who helped

Even more translations in the English-Turkish dictionary by bab.la.