"who is doing" translation into Polish

EN

"who is doing" in Polish

See the example sentences for the use of "who is doing" in context.

Context sentences for "who is doing" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's not misguided river engineers who are doing all this; it's us.
Winna jest nie tylko źle prowadzona gospodarka wodna, winę ponosimy też my.
EnglishSo makers are enthusiasts; they're amateurs; they're people who love doing what they do.
Tak więc twórcy są pasjonatami, są amatorami, i kochają to co robią.
EnglishIs it different women who are doing the preserving and the radicalizing?
Czy są to różne kobiety, z których jedne zajmują się podtrzymywaniem tradycji, a inne radykalizacją?
EnglishThis is the guy who started the project in my lab, and this is the guy who's been doing prostate stuff.
Oto człowiek, który rozpoczął ten projekt w moim laboratorium, a ten zrobił pracę na prostacie.
EnglishBut right now it's in dealing with our own people, our own teams who are doing the creating.
Jednak teraz to jest jak mamy do czynienia z naszymi bliskimi, naszymi własnymi zespołami, które czynią całe tworzenie.
EnglishYou get the people who are doing it because they believe in the mission, and they're the best people.
Te osoby współpracują, bo wierzą w misję projektu.
EnglishAnd I wondered who was doing these kinds of films today.
I zastanowiłem się, kto robi takie filmy obecnie.
EnglishAnd it's a project that we've actually been now joined by hundreds of people around the world, who are doing it with us.
W rzeczywistości do tego projektu włączyło się setki ludzi z całego świata, by razem z nami go współtworzyć.
EnglishAnd one of the things that I think is also interesting, is I have a friend up at UC Berkeley who's been doing risk analysis.
Jest jeszcze jedna rzecz, którą uważam za interesującą.
EnglishNow I want to talk briefly about a couple of other patients who are doing everything in their power to improve health care.
Teraz chcę krótko opowiedzieć o kilku innych pacjentach, którzy robią wszystko co w ich mocy, aby poprawić opiekę zdrowotną.
EnglishWhen it turned out to be normal, my colleague who was doing a reassessment of the patient noticed some tenderness in the right lower quadrant and called the surgeons.
Mój kolega dokonując ponownej diagnozy zauważył wrażliwość w prawej dolnej ćwiartce brzusznej i wezwał chirurgów.
EnglishIf we do not know who is doing what - and we are still in the dark because we are negotiating with the Council - we shall not spend anything.
Jeżeli nie wiemy, kto jest odpowiedzialny za które zadanie - i nic nie wiemy na ten temat, ponieważ nadal negocjujemy z Radą - nie wydamy ani centa.
EnglishI know there are some discussions going on somewhere in the Commission, but it is like finding a needle in a haystack to find out who is doing what where.
Wiem, że trwają pewne dyskusje na ten temat gdzieś w Komisji, ale dowiedzenie się, kto co i gdzie robi jest jak szukanie igły w stogu siana.
EnglishLet me stress one final point: performance in adult education must be made measurable, otherwise no one will know who is doing what.
Proszę pozwolić mi podkreślić ostatnią kwestię: wyniki w kształceniu dorosłych muszą być mierzalne, w przeciwnym wypadku bowiem nikt nie będzie wiedział, kto co robi.
EnglishToday, mobility essentially concerns students, but it should be encouraged for everyone, young workers and young people who are doing vocational training.
Obecnie mobilność zasadniczo dotyczy studentów, powinniśmy jednak zachęcać do mobilności wszystkie grupy, młodych pracowników oraz młode osoby w trakcie kształcenia zawodowego.
EnglishAnd I would actually, I would like to show you that if we actually look at who is doing it, and from where they're doing it, actually there is an incredible social transformation.
Chciałabym pokazać wam, że jeśli spojrzymy na to, kto to robi i z jakiego miejsca to robią, okazuje się, że ma miejsce niesamowita transformacja społeczna.
EnglishTherefore, this Parliament, rather than accusing the lawful authorities who are doing as much as they can, should instead try to get the European Union to carry out its obligations.
Dlatego ten Parlament, zamiast rzucać podejrzenia na prawomocne władze, które robią co w ich mocy, powinien spróbować pomóc Unii Europejskiej wywiązać się ze swoich obowiązków.

Other dictionary words

English
  • who is doing

Moreover, bab.la provides the English-Korean dictionary for more translations.