"who is here" translation into Polish

EN

"who is here" in Polish

See the example sentences for the use of "who is here" in context.

Similar translations for "who is here" in Polish

who pronoun
is verb
Polish
to be verb
here adverb

Context sentences for "who is here" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI thank you on behalf of those of us who are here because you stood with us.
Dziękuję państwu w imieniu tych spośród nas, którzy są tu dzięki państwa poparciu.
EnglishI should therefore also like to welcome those who are here and who are in this Chamber.
Dlatego chciałabym również powitać tych, którzy są tu z nami w tej Izbie.
EnglishI would like to thank everyone who spoke here for their comments.
Chciałbym podziękować każdemu, kto wystąpił tutaj dzisiaj za przedstawione uwagi.
EnglishThose who work here can count themselves among the winners of unification.
Pracujący tutaj ludzie należą do grupy, która wygrała na zjednoczeniu.
EnglishMr Verheugen, who is here today, knows he has an important job to do.
Pan komisarz Verheugen, który jest tu dziś obecny, wie, że ma do wykonania ważne zadanie.
EnglishAnd while I was there, I made friends with a fellow named Pierre Omidyar, who is here today.
Tam zaprzyjaźniłem się z Pierrem Omidyar, który jest tu dzisiaj z nami.
EnglishIt's a new university that's founded by Peter Diamandis, who is here in the audience, and myself.
To nowy uniwersytet, założony przez obecnego tu Petera Diamandisa i mnie.
EnglishGhettos are not just a matter of environment or buildings but also of the people who live here.
Getta to nie tylko kwestia środowiska czy budynków, ale również osób, które tam mieszkają.
EnglishIn spite of all his faults and his past, comrade Barroso, who is here, is not Brezhnev!
Obecny tu towarzysz Barroso, pomimo wszystkich swoich wad i swojej przeszłości, Breżniewem nie jest!
EnglishThat would at least allow people who are here to travel back home and we would not have to stay here on Thursday.
Umożliwiłoby to osobom znajdującym się na tej sali powrót do domu już we czwartek.
EnglishI am deeply grateful to everyone - even those who disagree with me - who was here tonight.
Jestem głęboko wdzięczny wszystkim - nawet tym, którzy nie zgadzają się ze mną - którzy są tu dziś obecni.
EnglishSo these images are the work of my friend and colleague, Mark Boyer, who is here in the audience today.
Te obrazy, to wynik pracy mojego przyjaciela i kolegi Marka Boyera, który jest tu dziś z nami.
EnglishWe believe that those who come here as observers should relinquish their national mandates.
Uważamy, że ci, którzy dołączają do nas jako obserwatorzy, powinni najpierw zrzec się swojego mandatu krajowego.
EnglishAnd finally, John Belk said, "Do you know who's sitting here?"
Aż w końcu John Belk powiedział, "Wiesz kto tu siedzi?"
EnglishWho was here or has otherwise seen Hans Rosling's talk?
Kto widział tu lub gdzieś indziej prezentację Hansa Roslinga?
EnglishFinally, I, too, would like to welcome the representatives of the fisheries sector who are here with us today.
Na koniec chcę również przywitać przedstawicieli sektora rybołówstwa, którzy tu dzisiaj goszczą.
EnglishTwo of my staff who are here can testify to that.
Moich dwóch obecnych tu współpracowników może to potwierdzić.
EnglishThe presence at the negotiations in Geneva of the Commissioner who is here today was also appreciated.
Docenione zostało także uczestnictwo w negocjacjach genewskich pani komisarz, która jest tutaj dzisiaj z nami.
EnglishAmong those who come here are many children and students.
Wśród imigrantów jest wiele dzieci i uczniów.
EnglishI would like to wish all those who remain here all the best for the next parliamentary term.
Chciałbym wszystkim, którzy będą kontynuować pracę w tej Izbie, życzyć wszystkiego najlepszego na kolejną kadencję parlamentarną.

Other dictionary words

English
  • who is here

In the English-Indonesian dictionary you will find more translations.