"wholehearted" translation into Polish

EN

"wholehearted" in Polish

EN wholehearted
volume_up
{adjective}

wholehearted (also: absolute, complete, entire, out-and-out)
Today, this House should offer its wholehearted support for the strategy.
Parlament powinien dziś wyrazić całkowite poparcie dla tej strategii.
I would like to express my wholehearted support.
Chciałbym wyrazić moje całkowite poparcie dla niej.
As to the essence of the report, I would like to give my wholehearted agreement with what Lord Dartmouth said.
Jeżeli chodzi o istotę sprawozdania, pragnę wyrazić całkowite poparcie dla słów hrabiego Dartmouth.
wholehearted (also: blazing, enthusiastic, hot, impassioned)
volume_up
gorący {adj. m}
Let me conclude by expressing my sincere thanks to the rapporteurs, all my fellow Members and the secretariat for their wholehearted constructive cooperation in 2007.
Chciałabym zakończyć gorącym podziękowaniem skierowanym do sprawozdawców, wszystkich koleżanek i kolegów posłów oraz do sekretariatu za ich pełną, konstruktywną współpracę w 2007 r.
wholehearted (also: complete, comprehensive, entire, exhaustive)
volume_up
pełny {adj. m}
From our side, I can guarantee the EU's wholehearted support to such a process.
Z naszej strony mogę zagwarantować pełne poparcie UE dla tego procesu.
The Green New Deal has now become a concept, and one that receives our wholehearted support.
Nowy Zielony Ład stał się już koncepcją, mającą nasze pełne poparcie.
For this reason, I believe this will enjoy the wholehearted support of our group.
Dlatego uważam, że spotka się to z pełnym poparciem naszej grupy.
wholehearted (also: artless, bona fide, candid, direct)
volume_up
szczery {adj. m}
I express my wholehearted support for the report in the belief that at some point the Commission will prepare a similar report on the regions I have mentioned.
Jej sprawozdanie cieszy się pełnym i szczerym poparciem z mojej strony. Wierzę, że Komisja przygotuje w swoim czasie podobne sprawozdanie na temat regionów, o których wspomniałem.
In general, I would like to say on behalf of my group that I am really pleased to be able to lend this report our wholehearted support, and naturally I hope that the Commission - and I gather ...
Chciałbym ogólnie powiedzieć w imieniu swojej grupy, że naprawdę z przyjemnością wyrażam szczere poparcie dla tego sprawozdania i mam rzecz jasna nadzieję, że Komisja -ja zgromadzę ...
wholehearted (also: cardiac, cordial, hearty, hospitable)
volume_up
serdeczny {adj. m}
wholehearted (also: energetic, forceful, nervy, zesty)
wholehearted (also: avid, enthusiastic, rapturous, rave)

Synonyms (English) for "wholehearted":

wholehearted

Context sentences for "wholehearted" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFrom our side, I can guarantee the EU's wholehearted support to such a process.
Z naszej strony mogę zagwarantować pełne poparcie UE dla tego procesu.
EnglishFor this reason, I believe this will enjoy the wholehearted support of our group.
Dlatego uważam, że spotka się to z pełnym poparciem naszej grupy.
EnglishToday, this House should offer its wholehearted support for the strategy.
Parlament powinien dziś wyrazić całkowite poparcie dla tej strategii.
EnglishAnd the first words that came to my mind were whole-hearted.
I pierwszym określeniem, które przyszło mi do głowy było: osoby o pełnym sercu.
EnglishThe Green New Deal has now become a concept, and one that receives our wholehearted support.
Nowy Zielony Ład stał się już koncepcją, mającą nasze pełne poparcie.
EnglishYou can be assured of my whole-hearted support in your efforts to reach a rapid agreement.
Możecie państwo być pewni, że z całego serca popieram państwa wysiłki na rzecz szybkiego osiągnięcia porozumienia.
EnglishAs to the essence of the report, I would like to give my wholehearted agreement with what Lord Dartmouth said.
Jeżeli chodzi o istotę sprawozdania, pragnę wyrazić całkowite poparcie dla słów hrabiego Dartmouth.
EnglishI would like to express my wholehearted support.
Chciałbym wyrazić moje całkowite poparcie dla niej.
EnglishThe European Union is certainly among those who have expressed their wholehearted solidarity with the Haitian people.
Unia Europejska jest oczywiście wśród tych, którzy z całego serca wyrazili swoją solidarność z Haitańczykami.
EnglishIt is in that spirit that we give these three proposals, particularly the one concerning Heijmans, our wholehearted support.
Mając to na uwadze, całkowicie popieramy trzy przedstawione wnioski, szczególnie zaś wniosek dotyczący Heijmans.
EnglishWe must give this our wholehearted support.
EnglishMy first meeting with her, Diana -- I brought in my list of the way the whole-hearted live, and I sat down.
Na pierwsze spotkanie z nią – ma na imię Diana – przyniosłam swoją listę przedstawiającą charakterystykę życia ludzi o pełnych sercach i usiadłam.
EnglishI give this initiative my wholehearted support, therefore, and look with great interest to the Commission for the relevant document.
Dlatego udzielam tej inicjatywie całkowitego poparcia i z wielkim zainteresowaniem oczekuję merytorycznego dokumentu ze strony Komisji.
EnglishI had to give my wholehearted support to the resolution on the 2010 progress report on Iceland put to the vote in Parliament.
Musiałem udzielić pełnego poparcia rezolucji w sprawie sprawozdania z postępów Islandii w roku 2010 poddanej pod głosowanie w Parlamencie Europejskim.
EnglishAny action taken which alleviates the burden of energy costs placed on the most venerable in society gets my wholehearted support.
Wszelkie działania ukierunkowane na zmniejszenie obciążeń, związanych z kosztami energii dla najbardziej dotkniętych grup społecznych, uzyskają moje pełne poparcie.
EnglishI wish to lend my wholehearted support to the proposals in Mrs Klaβ's report, because women can certainly contribute their dynamism and creativity.
Pragnę wyrazić zdecydowane poparcie dla propozycji zawartych w sprawozdaniu pani Klaβ, ponieważ dynamiczność i kreatywność kobiet przynoszą niewątpliwe korzyści.
EnglishThe mission of the EU political directors tomorrow will indeed be a very useful opportunity to confirm our wholehearted support for Georgia at this very difficult juncture.
Jutro misja politycznych dyrektorów UE będzie rzeczywiście niezwykle przydatną możliwością potwierdzenia pełnego poparcia dla Gruzji w tym krytycznym momencie.
EnglishI express my wholehearted support for the report in the belief that at some point the Commission will prepare a similar report on the regions I have mentioned.
Jej sprawozdanie cieszy się pełnym i szczerym poparciem z mojej strony. Wierzę, że Komisja przygotuje w swoim czasie podobne sprawozdanie na temat regionów, o których wspomniałem.
EnglishIn line with the caveats that I have already spelled out, you should anticipate important reservations on several points - as well as wholehearted agreement on others.
Zgodnie z wyrażonymi już przeze mnie sprzeciwami, muszą się Państwo liczyć z istotnymi zastrzeżeniami dotyczącymi kilku kwestii - jak również liczyć na pełne poparcie dla innych.
EnglishLet me conclude by expressing my sincere thanks to the rapporteurs, all my fellow Members and the secretariat for their wholehearted constructive cooperation in 2007.
Chciałabym zakończyć gorącym podziękowaniem skierowanym do sprawozdawców, wszystkich koleżanek i kolegów posłów oraz do sekretariatu za ich pełną, konstruktywną współpracę w 2007 r.