EN wind
volume_up
{noun}

wind
He caused the east wind to blow in the heavens; And by his power he guided the south wind.
Obrócił wiatr ze wschodu na powietrzu, a przywiódł mocą swą wiatr z południa;
There is a wind blowing over the Mediterranean as a result of these popular revolutions.
W wyniku tych ruchów obywatelskich w regionie Morza Śródziemnego powiał wiatr.
But what happened that year was the wind suddenly and unexpectedly picked up.
Tu widać, jak gwałtowny wiatr, porywa śnieg wysoko znad wierzchołka.
wind (also: gossip, rumour, earful, buzz)
wind (also: assault, tempest, storm)
wind (also: pressure, thrust)

Context sentences for "wind" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI don't want a camel to so much as break wind without it ending up on my desk.
Jeśli wielbłąd puści wiatry informacja o tym musi wylądować na moim biurku.
EnglishI should mention one investment by a Czech company in wind energy in Romania.
Powinienem wspomnieć o jednej inwestycji czeskiej firmy w energię wiatrową w Rumunii.
EnglishAnd he rode upon a cherub, and did fly; Yea, he was seen upon the wings of the wind.
I jeździł na Cherubinach, i latał, i widzian jest na skrzydłach wiatrowych.
EnglishAnd, behold, seven ears, thin and blasted with the east wind, sprung up after them.
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.
EnglishYou are right that there has been a great deal of investment in wind energy in China.
Ma Pan rację, że w Chinach zainwestowano znaczne kwoty w energię wiatrową.
EnglishRSW: Well, I'm going to wind this up and wind up the meeting because it's been very long.
RW: Cóż, muszę ci przerwać, i zakończyć spotkanie, ponieważ trwa już bardzo długo.
EnglishThat they are as stubble before the wind, And as chaff that the storm carrieth away?
Stawają się jako plewa przed wiatrem, i jako perz, który wicher porywa.
EnglishThey're up at Camp Four, and you can see that there's wind blowing off the summit.
Są na wysokości czwartego obozu i widać, jak wieje znad wierzchołka.
EnglishThe idea is we create this long hedge of greenhouses facing the wind.
Główna ideą, jest postawienie linii ze szklarni na przeciw kierunkowi wiatru.
EnglishThere's five to 10 times more wind available worldwide than we need for all the world.
Jest 5 do 10 razy więcej wiatru dostępnego na świecie niż potrzebujemy dla całego świata.
EnglishThese wind turbines can rotate in incredibly slow windspeeds, as a result.
Dlatego te turbiny obracają się nawet przy minimalnej prędkości wiatru.
EnglishIn California, tapping solar, wind and bioenergy is serious business.
W Kalifornii czerpanie energii ze słońca, wiatru i bioenergii jest poważnym biznesem.
EnglishIf they continue at this pace, there's absolutely no telling where they might wind up.
Jeśli będą kontynuować w tym tempie, nie da się zupełnie przewidzieć, gdzie mogą skończyć.
EnglishThis is from real data in California, looking at wind data and solar data.
To z prawdziwych danych w Kalifornii, patrząc na dane wiatru i słońca.
EnglishHe sendeth out his word, and melteth them: He causeth his wind to blow, and the waters flow.
Posyła słowo swoje, i roztapia je; powienie wiatrem swym, a rozlewają wody.
EnglishI have received three motions for resolutions to wind up this debate.
Otrzymałam trzy wnioski w sprawie rezolucji dotyczące zakończenia przedmiotowej debaty.
EnglishSeven motions for resolutions have been tabled to wind up the debate.
Otrzymałam siedem projektów rezolucji dotyczących zakończenia tej debaty.
Englishand when the ship was caught, and could not face the wind, we gave way [to it,] and were driven.
A gdy był okręt porwany, a nie mógł się oprzeć wiatrowi, puściwszy się płynęliśmy.
EnglishPower lines and offshore wind did, of course, deserve the additional cash.
Linie elektroenergetyczne i morska energia wiatrowa zasługują oczywiście na dodatkowe środki.
EnglishAnd he remembered that they were but flesh, A wind that passeth away, and cometh not again.
Bo pamiętał, że są ciałem, wiatrem, który odchodzi, a nie wraca się zaś.