"witch-hunt" translation into Polish

EN

"witch-hunt" in Polish

EN witch-hunt
volume_up
{noun}

1. "also fig."

I do not see this situation as a justification for a witch-hunt on hedge funds.
Nie uważam, by sytuacja ta uzasadniała polowanie na czarownice urządzane na fundusze hedgingowe.

Similar translations for "witch-hunt" in Polish

witch noun
hunt noun
to hunt verb

Context sentences for "witch-hunt" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn Poland, unfortunately, a witch-hunt is being conducted against the opposition, and the courts have joined in.
Niestety w Polsce trwa nagonka na opozycję. W Polsce do tej nagonki dołączyły sądy.
EnglishThere is a 'witch hunt' atmosphere developing with regard to Romanian citizens and the Roma, with many punitive expeditions.
Kraj ogarnia atmosfera nagonki na obywateli narodowości romskiej, dochodzi do wielu "ekspedycji karnych”.
EnglishThirteen pacifist groups, such as Bethlehem and Breaking the Silence, are the victims of a veritable witch-hunt.
Ofiarą istnego polowania na czarownice padło trzynaście grup pacyfistycznych, takich jak "Bethlehem” i "Breaking the Silence”.
EnglishWe defend our point of view in a fair debate that is based on truth, but we do not wish to take part in a political witch hunt.
Bronimy naszego punktu widzenia w toku debaty, która opiera się na prawdzie, ale nie chcemy brać udziału w politycznym polowaniu na czarownice.
EnglishMy colleague, Mr Vanhecke, is the target of a veritable witch-hunt within this European Parliament, to which he was legitimately elected.
Mój kolega, pan poseł Vanhecke, jest w tym Parlamencie, do którego został zgodnie z prawem wybrany, obiektem prawdziwego polowania na czarownice.
EnglishThat is why I have been following with concern the political witch hunt about the Hungarian media law, which we could also witness here today in this House.
Dlatego też z troską śledzę polityczną nagonkę na węgierską ustawę medialną, której świadkami byliśmy też dzisiaj w Parlamencie.
EnglishI do not support the witch-hunt that is again today being led by some against those who are attempting to set boundaries for immigration in Europe.
Nie popieram "polowania na czarownice”, jakie prowadzą dziś niektórzy przeciwko tym, którzy starają się wyznaczyć granice dla imigracji w Europie.
EnglishThere is a witch-hunt climate against Romanians and Roma, with a great number of punitive expeditions and with travellers' camps that have been set on fire.
Nastawienie do Rumunów i Romów nabiera charakteru polowania na czarownice, rośnie liczba ekspedycji karnych i obozowisk, pod które podłożono ogień.
EnglishMr Audy's report covers all of these problems and recognises that the US has returned to customs McCarthyism with a security/insecurity witch-hunt.
Raport pana Audy uwzględnia wszystkie te problemy; w raporcie zwrócono również uwagę na fakt, że USA wróciło do celnego maccartyzmu, polując na wiedźmy bezpieczeństwa lub jego braku.
EnglishIn all the understandable panic, there must not, under any circumstances, be a witch-hunt, as that would drive many hard-working farmers throughout Europe to the wall.
W tej zrozumiałej atmosferze paniki pod żadnym pozorem nie może dochodzić do polowania na czarownice, ponieważ to podstawiłoby pod ścianą wielu ciężko pracujących rolników.
EnglishMy colleague, Mr Vanhecke, is the target of a veritable witch-hunt in Belgium, the sole aim of which is to condemn him and force him to step down from the political stage.
Mój kolega, pan poseł Vanhecke, jest w Belgii obiektem przysłowiowego polowania na czarownice, którego jedynym celem jest potępienie go i zmuszenie go do opuszczenia sceny politycznej.
English(NL) Mr President, I, too, am delighted that the resolution has been voted down, as it is unacceptable for this House to be misused to conduct a political witch-hunt against a specific politician.
(NL) Panie przewodniczący! Ja również cieszę się z odrzucenia rezolucji w głosowaniu, ponieważ to niedopuszczalne, aby tę Izbę wykorzystywać do politycznej nagonki na konkretnego polityka.