"without consulting" translation into Polish

EN

"without consulting" in Polish

See the example sentences for the use of "without consulting" in context.

Similar translations for "without consulting" in Polish

without preposition
Polish
consulting noun
Polish
to consult verb

Context sentences for "without consulting" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPlease do not change the dosage and treatment schedule without consulting your doctor.
Nie należy zmieniać dawkowania ani schematu leczenia bez konsultacji z lekarzem.
EnglishYou should not switch to another nebuliser without consulting your treating doctor.
Nie należy zmieniać nebulizatora bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.
EnglishPlease do not change the dosage without consulting the doctor or pharmacist.
Nie należy zmieniać dawek bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
EnglishIf you stop using ADVATE Do not stop using ADVATE without consulting your doctor.
może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
EnglishHowever, no one is entitled to take life-changing decisions without consulting the public.
Nikt jednak nie ma prawa podejmować radykalnych decyzji bez konsultacji z opinią publiczną.
EnglishIt is advisable never to use several medicines at the same time without consulting your doctor first.
Nigdy nie należy stosować kilku leków jednocześnie bez wiedzy i zgody lekarza.
EnglishDo not stop using ReFacto AF without consulting your doctor.
Nie należy przerywać stosowania leku ReFacto AF bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.
EnglishNone of the courts in Russia dare to pass judgment without consulting higher authorities.
Żaden z sądów w Rosji nie ma odwagi wydać orzeczenia bez konsultacji z władzami wyższego szczebla.
EnglishDo not stop the treatment early without consulting your doctor.
Nie wolno przedwcześnie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.
EnglishIf you stop taking Zeffix You must not stop taking Zeffix without consulting your doctor.
Przerwanie stosowania leku Zeffix Nie wolno przerywać stosowania leku Zeffix bez konsultacji z lekarzem.
EnglishIf you stop using KOGENATE Bayer 250 IU Do not stop using KOGENATE Bayer 250 IU without consulting your doctor.
Nie przerywaj stosowania KOGENATE Bayer 250 j. m. bez konsultacji z lekarzem.
EnglishIf you stop using KOGENATE Bayer 500 IU Do not stop using KOGENATE Bayer 500 IU without consulting your doctor.
Nie przerywaj stosowania KOGENATE Bayer 500 j. m. bez konsultacji z lekarzem.
EnglishIf you stop using Helixate NexGen 250 IU Do not stop using Helixate NexGen 250 IU without consulting your doctor.
Nie przerywaj stosowania Helixate NexGen 250 j. m. bez konsultacji z lekarzem.
EnglishIf you stop using Helixate NexGen 500 IU Do not stop using Helixate NexGen 500 IU without consulting your doctor.
Nie przerywaj stosowania Helixate NexGen 500 j. m. bez konsultacji z lekarzem.
EnglishIf you stop using KOGENATE Bayer 2000 IU Do not stop using KOGENATE Bayer 2000 IU without consulting your doctor.
Nie przerywaj stosowania KOGENATE Bayer 2000 j. m. bez konsultacji z lekarzem.
EnglishIf you stop using KOGENATE Bayer 1000 IU Do not stop using KOGENATE Bayer 1000 IU without consulting your doctor.
Nie przerywaj stosowania KOGENATE Bayer 1000 j. m. bez konsultacji z lekarzem.
EnglishDo not stop using CEPROTIN without consulting your doctor.
Nie przerywać stosowania leku CEPROTIN bez porozumienia z lekarzem.
EnglishIf you stop using Helixate NexGen 1000 IU Do not stop using Helixate NexGen 1000 IU without consulting your doctor.
Nie przerywaj stosowania Helixate NexGen 1000 j. m. bez konsultacji z lekarzem.
EnglishIf you stop using Helixate NexGen 2000 IU Do not stop using Helixate NexGen 2000 IU without consulting your doctor.
Nie przerywaj stosowania Helixate NexGen 2000 j. m. bez konsultacji z lekarzem.
EnglishDo not stop using CEPROTIN without consulting your doctor.
Nie przerywać stosowania leku CEPROTIN bez konsultacji z lekarzem.

Other dictionary words

English
  • without consulting

Have a look at the English-Russian dictionary by bab.la.