"without destroying" translation into Polish

EN

"without destroying" in Polish

See the example sentences for the use of "without destroying" in context.

Similar translations for "without destroying" in Polish

without preposition
Polish
to destroy verb

Context sentences for "without destroying" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishObviously, you cannot sell new weapons without destroying the old ones.
Oczywiście nie można sprzedać nowej broni bez zniszczenia starej.
EnglishThat is exactly what this is about: guaranteeing the safety of life and limb without destroying privacy.
I dokładnie o to chodzi: o zagwarantowanie bezpieczeństwa życia i zdrowia bez niszczenia prywatności.
EnglishThis really shows you, we have not seen good economic and health progress anywhere in the world without destroying the climate.
To pokazuje - nie było na świecie postępu gospodarczego ani zdrowotnego bez wpływu na klimat.
EnglishAnd that means finding a way to do what they do without destroying the place that'll take care of their offspring.
A to oznacza znalezienie sposobu na robienie tego, co robią, bez niszczenia miejsca, w którym będzie żyło ich potomstwo.
EnglishTherefore, we need to look at the defects in the system and in its application, without destroying the usefulness of this warrant.
Z tego względu musimy przyjrzeć się wadom systemu i jego stosowania, nie osłabiając użyteczności samej instytucji nakazu aresztowania.

Other dictionary words

English
  • without destroying

Search for more words in the Polish-English dictionary.