"without difficulty" translation into Polish

EN

"without difficulty" in Polish

See the example sentences for the use of "without difficulty" in context.

Similar translations for "without difficulty" in Polish

without preposition
Polish
difficulty noun

Context sentences for "without difficulty" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have not destroyed it; they, too, can use it without any difficulty.
Nie zniszczyliśmy jej, również oni mogą z niego korzystać bez żadnych trudności.
EnglishWe can't see what makes people tick, at least not without difficulty.
Nie jesteśmy w stanie tak po prostu dostrzec, co kieruje ludźmi.
EnglishThey are more dangerous, because we do not see when they slip without difficulty from one child's bedroom to another.
Jest bardziej groźny, bo wcale nie widzimy, kiedy przemyka bez problemu z jednej dziecięcej sypialni do drugiej.
EnglishIt simply assumes that all citizens use the Internet and can find their way around the EU website without difficulty.
Zakłada ona po prostu, że wszyscy obywatele korzystają z Internetu i umieją bez trudu poruszać się na stronach UE.
EnglishMale networks operate without any difficulty.
Męskie kliki działają bez trudności.
EnglishNow that these values are being consolidated, albeit not without difficulty and not everywhere to the same extent, it is clearly time for development.
Teraz, gdy wartości te umacniają się, choć nie bez problemów i nie wszędzie w takim samym zakresie, nadszedł czas na rozwój.
EnglishIf the multicultural visionaries have their way, the concept of the family will be extended to mean that whole tribes can immigrate without any difficulty.
Jeśli multikulturowi wizjonerzy dobrze sobie poradzą, to pojęcie rodziny rozrośnie się do całych plemion, które będą mogły imigrować bez przeszkód.
EnglishA transient hypotensive response is not a contraindication to further doses, which can be given usually without difficulty once the blood pressure has increased after volume expansion.
Zwykle można je podawać bez trudności po zwiększeniu ciśnienia tętniczego krwi w następstwie zwiększenia objętości płynów.
EnglishIndeed, currently, seven out of the 11 Member States applying reduced rates to restaurant services exclude alcoholic beverages without any difficulty.
W rzeczywistości obecnie siedem z jedenastu państw członkowskich bez trudu stosuje obniżone stawki do usług restauracyjnych z wyłączeniem napojów alkoholowych.
EnglishThey have also shown that the children can switch from one language to the other without difficulty and do not make any more mistakes in speaking than children being raised monolingually.
Ponadto badania wykazały, że dzieci te bez problemu przechodzą z jednego języka na drugi i podczas mówienia nie popełniają większej liczby błędów niż dzieci jednojęzyczne.

Other dictionary words

English
  • without difficulty

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Esperanto-English dictionary.