"without discussing" translation into Polish

EN

"without discussing" in Polish

See the example sentences for the use of "without discussing" in context.

Similar translations for "without discussing" in Polish

without preposition
Polish
to discuss verb

Context sentences for "without discussing" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDo not stop taking Glubrava tablets without first discussing it with your doctor.
Nie należy przerywać stosowania tabletek Glubrava bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
EnglishDo not stop taking Competact tablets without first discussing it with your doctor.
Nie należy przerywać stosowania tabletek Competact bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
EnglishYou should not stop taking your medicine or reduce your dose without discussing it with your doctor first.
Nie należy przerywać stosowania leku ani też zmniejszać dawki leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
EnglishIf you stop using RoActemra You should not stop using RoActemra without discussing with your doctor first.
Przerwanie stosowania leku RoActemra Nie należy przerywać przyjmowania leku RoActemra bez wcześniejszego omówienia tego z lekarzem.
EnglishThe solution, as we all know, is to let the richer countries in the EU give money to the poorer countries without discussing in detail what it is to be used for.
Rozwiązaniem, jak wszyscy wiemy, jest pozwolenie, by bogatsze kraje w UE dawały pieniądze biedniejszym krajom bez szczegółowego rozliczania na co są wydawane.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, we can hold this debate on basic principles - we have to hold it - but not without discussing a particular instrument.
(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Możemy skupić naszą debatę na zasadniczych kwestiach - wręcz musimy ją na nich skupić - lecz nie możemy pominąć pewnego konkretnego instrumentu.

Other dictionary words

English
  • without discussing

Even more translations in the Vietnamese-English dictionary by bab.la.