"without doing" translation into Polish

EN

"without doing" in Polish

See the example sentences for the use of "without doing" in context.

Similar translations for "without doing" in Polish

without preposition
Polish
doing noun
to do verb
do noun
Polish

Context sentences for "without doing" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe know very well that prohibitions, sanctions and doing without achieve very little.
Wiemy bardzo dobrze, że za pomocą zakazów, kar i zaniecha nie można wiele osiągnąć.
EnglishWe should not support mothers without doing the same thing for fathers as well.
Nie powinniśmy wspierać matek, nie wspierając również ojców.
EnglishNevertheless, what we have here on the table today is, without doubt, better than doing nothing at all.
Mimo wszystko to, o czym dziś mówimy, jest bez wątpienia lepsze niż nic.
EnglishHe told me that he would have been unable to witness or submit to injustice without doing anything.
Powiedział mi, że nie byłby w stanie przyglądać się lub poddawać niesprawiedliwości nie robiąc nic.
EnglishThis time, we are doing so without the pressure of a disaster.
Poświęciliśmy więc 10 lat na pracę nad tym zagadnieniem, ale tym razem pracujemy bez presji katastrofy.
EnglishThe answer is clear: the Reform Treaty strengthens the European Union without doing away with democracy.
Odpowiedź jest oczywista: Traktat wzmocni Unię Europejską, w najmniejszym stopniu nie osłabiając demokracji.
EnglishAnd we're doing it without a sales and marketing team.
I robimy to bez pomocy działu sprzedaży i marketingu.
EnglishHere from underneath is an ant foot, and when the claws don't dig in, that pad automatically comes out without the ant doing anything.
Kiedy pazury nie zakopują się, opuszka jest automatycznie wysuwana, bez interwencji mrówki.
EnglishAnd I discovered that I could be successful in life as an actor, without doing crime, without cheating nobody, without telling no lies.
Wtedy odkryłem, że mogę odnieść sukces w życiu jako aktor, żadnego popełniania przestępstw, oszukiwania, kłamania.
EnglishYou must remind them that, if they want in the future to emerge from the crisis situation we are in, they will not get away without doing two things.
Musiał im pan przypomnieć, że jeżeli chcą wyjść z kryzysu, w którym się znajdujemy, nie uciekną przed dwoma kwestiami.
EnglishWe are failing in giving the impression that the climate change debate is all about giving things up, about doing without things.
Nasza porażką jest powodowanie wrażenia, że debata o zmianach klimatu w całości polega na rezygnacji z pewnych rzeczy, pozbawianiu się ich.
EnglishIt would be a tragedy because the main objection that some people have to the package is that we would be making a sacrifice without others doing the same.
Byłaby to tragedia, ponieważ głównym zastrzeżeniem które mają niektóre osoby do pakietu jest to, że my byśmy się poświęcali, a inni nie.
EnglishFinancial institutions around the world bought up these products without, it seems, doing any serious risk assessment of their own.
Instytucje finansowe na całym świecie kupowały te produkty bez przeprowadzania na własną rękę, tak się przynajmniej może wydawać, żadnej wiarygodnej oceny ryzyka.
EnglishNow, if you are doing all the things we talked about, together, and maybe some others, you can get to this wonderful point of doing without doing.
Teraz, kiedy zrobisz wszystkie te rzeczy o których mówiliśmy, razem, i może jeszcze jakieś inne, dochodzisz do tego wspaniałego punktu, robienia bez robienia.
EnglishThat takes time, but, without doing that, we get a situation where this European Union is managed by just a few or by someone else.
Wymaga to czasu, ale jeżeli nie podejmiemy wysiłków w tym zakresie, znajdziemy się w sytuacji, w której Unią Europejską kierować będą tylko nieliczni lub jakaś strona trzecia.
EnglishThere, we also discussed all the possibilities, but would you really think that we can give everything to every country without them doing their part?
Omawialiśmy wtedy również wszystkie możliwości, ale czy naprawdę sądzicie państwo, że możemy każdemu państwu dać wszystko, podczas gdy ono nie robi nic ze swojej strony?
EnglishIs it acceptable to decide to alter one of the dams without anyone else doing the same, simply because some believe that the water will not reach their homes this winter?
Czy dozwolona jest zmiana jednej z zapór, jeżeli nikt inny tego nie zrobi, tylko ze względu na to, że niektórzy wierzą, iż woda nie dotrze do ich domów tej zimy?

Other dictionary words

English
  • without doing

Moreover, bab.la provides the English-Arabic dictionary for more translations.