"without exaggeration" translation into Polish

EN

"without exaggeration" in Polish

See the example sentences for the use of "without exaggeration" in context.

Similar translations for "without exaggeration" in Polish

without preposition
Polish
exaggeration noun
Polish

Context sentences for "without exaggeration" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think we can say without exaggeration that it has been a success.
Myślę, że nie przesadzając, można powiedzieć, że działa ona pomyślnie.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I will immediately start by saying, without exaggeration, that for me, hospitality is a sacred value.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Od razu powiem, że gościnność to dla mnie wartość święta i nie ma w tym żadnej przesady.
EnglishIn view of what may, without exaggeration, be termed the gigantic scale of corruption in some Member States, including the Czech Republic, this is a very serious shortcoming.
Biorąc pod uwagę coś, co można bez przesady nazwać korupcją na gigantyczną skalę w niektórych państwach członkowskich, w tym w Republice Czeskiej, jest to bardzo poważne uchybienie.
EnglishHowever, the continued assessment of staff positions, screening, development - prudently and without exaggeration, but carried out very transparently - those stay on the agenda for us.
Jednak dalsze sprawdzanie pozycji personelu, monitorowanie, rozwój - rozważnie i bez przesady, ale realizowane w bardzo przejrzysty sposób - to pozostaje elementem naszej agendy.

Other dictionary words

English
  • without exaggeration

Translations into more languages in the bab.la French-English dictionary.