"without falling" translation into Polish

EN

"without falling" in Polish

See the example sentences for the use of "without falling" in context.

Similar translations for "without falling" in Polish

without preposition
Polish
falling noun
Polish
to fall verb
fall noun

Context sentences for "without falling" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut now, after generation 20, it actually walks in a straight line without falling over.
Wciąż jeszcze nie to. ~~~ Po 20 pokoleniu chodzi prosto i nie przewraca się.
EnglishIt is a mission that makes better use of the high potential of women without falling into the other extreme.
Jest to misja, która lepiej wykorzystuje duży potencjał kobiet bez popadania w inną skrajność.
EnglishHow can you get a single common position from the Member States without falling back on the lowest common denominator?
W jaki sposób można skłonić państwa członkowskie do przyjęcia jednolitego stanowiska bez skazywania się na najmniejszy wspólny mianownik?
EnglishEurope should now make clear how it will support these promising developments, without falling into the trap of paternalism and interference.
Europa powinna teraz jasno oświadczyć, jak wesprze ten obiecujący rozwój, nie wpadając w pułapkę paternalizmu i niepotrzebnej ingerencji.
EnglishIt's stupefyingly difficult to make something that refracts light like that, that comes out of the tool correctly, that goes down the line without falling over.
Szalenie trudno jest zrobić coś, co tak załamuje światło, jest odpowiednio wytłoczone, odpowiednio przechylone, ale stabilne.
EnglishAdapting to the times means taking into consideration all the important variables, without falling into the trap of creating an excessively artificial system, which would be difficult to apply.
Dostosowanie do obecnych czasów oznacza uwzględnienie wszystkich istotnych zmiennych bez wpadania w pułapkę tworzenia nadmiernie sztucznego systemu, którego stosowanie byłoby trudne.

Other dictionary words

English
  • without falling

Translations into more languages in the bab.la Romanian-English dictionary.