"without first" translation into Polish

EN

"without first" in Polish

See the example sentences for the use of "without first" in context.

Similar translations for "without first" in Polish

without preposition
Polish
first noun
Polish
first adjective
first adverb
FIRST noun

Context sentences for "without first" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirst, without any doubt, are climate change and sustainable development.
Po pierwsze, bez żadnych wątpliwości, są to zmiana klimatu i zrównoważony rozwój.
EnglishUnder no circumstances should you change the dose without first speaking to your doctor.
Lekarz zmodyfikuje leczenie do najniższej dawki najlepiej zmniejszającej objawy.
EnglishDo not stop taking Glubrava tablets without first discussing it with your doctor.
Nie należy przerywać stosowania tabletek Glubrava bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
EnglishDo not stop taking your medicine without first talking to your doctor.
Nie należy przerywać przyjmowania leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
EnglishDo not stop taking Competact tablets without first discussing it with your doctor.
Nie należy przerywać stosowania tabletek Competact bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
EnglishYou should not discontinue the treatment without first contacting your doctor.
Nie należy przerywać leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
EnglishDo not stop taking your medicine without first talking to your doctor.
Nie należy przerywać przyjmowania leku bez uprzedniego kontaktu z lekarzem.
EnglishSince your last debate in October, the year ended without a first-reading agreement.
Po ostatniej debacie w październiku koniec roku nie przyniósł porozumienia w pierwszym czytaniu.
EnglishDo not stop taking your medicine without first talking to your doctor.
Nie należy przerywać leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
EnglishDo not interrupt your medication without first talking to your doctor.
Nie należy przerywać leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
EnglishIt is advisable never to use several medicines at the same time without consulting your doctor first.
Nigdy nie należy stosować kilku leków jednocześnie bez wiedzy i zgody lekarza.
EnglishDo not change your daily dose without first talking to your doctor.
Nie należy zmieniać dawki leku bez uprzedniego uzgodnienia z lekarzem.
EnglishIf you stop taking MIRAPEXIN Do not stop taking MIRAPEXIN without first talking to your doctor.
Nie należy przerywać stosowania leku MIRAPEXIN bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
EnglishIf you stop taking Oprymea Do not stop taking Oprymea without first talking to your doctor.
stosowania leku Oprymea bez wcześ niejszej konsultacji z lekarzem.
EnglishIt is important that the second pillar should be stabilised without eroding the first.
Drugi filar należałoby wzmocnić nie osłabiając pierwszego filara. Z zadowoleniem przyjmujemy zmianę oceny art.
EnglishIt is advisable never to use several medicines at the same time without consulting your doctor first.
Nie należy nigdy stosować kilku leków w tym samym czasie bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.
EnglishThis concerns adherents of Islam and Judaism, who kill animals without stunning them first.
Jak wiadomo, chodzi tu o wyznawców islamu i judaizmu, którzy zabijają zwierzęta bez uprzedniego oszołomienia.
EnglishIf you stop taking SIFROL Do not stop taking SIFROL without first talking to your doctor.
Przerwanie stosowania leku SIFROL Nie należy przerywać stosowania leku SIFROL bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
EnglishDo not take any medicine to treat diarrhoea without first checking with your doctor.
W przypadku wystąpienia biegunki nie należy stosować żadnych leków przeciwbiegunkowych, bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
EnglishWithout that first step being taken, then others cannot follow.
Bez tego pierwszego kroku kolejnych nie będzie.

Other dictionary words

English
  • without first

Translations into more languages in the bab.la English-Finnish dictionary.