"without food" translation into Polish

EN

"without food" in Polish

See the example sentences for the use of "without food" in context.

Similar translations for "without food" in Polish

without preposition
Polish
food noun
food adjective

Context sentences for "without food" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is recommended that Rapamune be taken consistently either with or without food.
Zaleca się konsekwentne przyjmowanie preparatu Rapamune - z lub bez pokarmu.
EnglishTablets are to be taken orally morning and evening, with or without food.
Tabletki należy przyjmować doustnie rano i wieczorem, z pokarmem lub bez pokarmu.
EnglishTaking Exforge with food and drink You can take Exforge with or without food.
Stosowanie leku Exforge z jedzeniem i piciem Exforge można zażywać z jedzeniem lub bez.
EnglishThe tablets are chewable and may be given either with or without food.
Tabletki są przeznaczone do żucia i można je podawać wraz z pokarmem lub osobno.
EnglishThe tablets should be taken about six to eight hours apart, with or without food.
Tabletki należy przyjmować co sześć do ośmiu godzin wraz z posiłkiem lub między posiłkami.
EnglishTaking Zalasta with food and drink Zalasta may be taken with or without food.
Jest to szczególnie waż w przypadku leków przeciwko chorobie Parkinsona.
EnglishFor centuries, our farmers have produced food without keeping vast quantities of records.
Od stuleci rolnicy produkują żywność bez prowadzenia ogromnych ilości notatek.
EnglishTablets should be taken approximately 6 to 8 hours apart with or without food.
Tabletki powinny być przyjmowane co 6- 8 godzin wraz z posiłkiem lub niezależnie od niego.
EnglishTaking CYMBALTA with food and drink CYMBALTA may be taken with or without food.
Lek CYMBALTA można przyjmować w czasie posiłków lub między posiłkami.
EnglishTaking ARICLAIM with food and drink ARICLAIM may be taken with or without food.
Lek ARICLAIM można przyjmować w czasie posiłków lub między posiłkami.
EnglishClopidogrel should be given as a single daily dose of 75 mg with or without food.
Klopidogrel należy podawać w pojedynczej dawce 75 mg na dobę, z jedzeniem lub bez jedzenia.
EnglishTablets are to be taken orally morning and evening, with or without food.
Tabletki należy przyjmować doustnie rano i wieczorem, z posiłkiem lub bez.
EnglishTaking Dafiro with food and drink You can take Dafiro with or without food.
Stosowanie leku Dafiro z jedzeniem i piciem Lek Dafiro można zażywać z jedzeniem lub bez.
EnglishTaking Imprida with food and drink You can take Imprida with or without food.
Stosowanie leku Imprida z jedzeniem i piciem Lek Imprida można zażywać z jedzeniem lub bez.
EnglishTaking Copalia with food and drink You can take Copalia with or without food.
Stosowanie leku Copalia z jedzeniem i piciem Lek Copalia można zażywać z jedzeniem lub bez.
EnglishCalcium Sandoz effervescent tablet may be taken with or without food.
Calcium- Sandoz, tabletki musujące mogą być przyjmowane z posiłkiem lub bez.
EnglishTaking YENTREVE with food and drink YENTREVE may be taken with or without food.
YENTREVE można przyjmować w czasie posiłków lub między posiłkami.
EnglishThe recommended dose is 10 mg once a day, taken with or without food.
Zalecana dawka to 10 mg raz na dobę, podczas posiłków lub między posiłkami.
EnglishThe recommended oral dose of ADENURIC is 80 mg once daily without regard to food.
Zalecana doustna dawka produktu ADENURIC to 80 mg raz na dobę, niezależnie od spożycia posiłku.
EnglishTaking ARICLAIM with food and drink ARICLAIM may be taken with or without food.
ARICLAIM można przyjmować w czasie posiłków lub między posiłkami.

Other dictionary words

English
  • without food

In the Russian-English dictionary you will find more translations.