"without further ado" translation into Polish

EN

"without further ado" in Polish

EN

without further ado

volume_up

Similar translations for "without further ado" in Polish

ado noun
without preposition
Polish
further adverb
further adjective
without much ado
without more ado
to further verb
Polish
further reading noun
further education noun
further cooperation

Context sentences for "without further ado" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo without further ado, would you like to hear it?
Tak więc, bez dalszych ceregieli, chcecie posłuchać?
EnglishIt would therefore be inconsistent with our earlier positions to give consent without further ado.
Bylibyśmy zatem niekonsekwentni w porównaniu do naszego wcześniejszego stanowiska, gdybyśmy wyrazili zgodę bez wyjaśniania wątpliwości.
English- President-in-Office of the Council, I would like, without further ado, to invite you to take the floor before the European Parliament.
Panie urzędujący przewodniczący Rady! Pragnę, bez dalszej dyskusji, poprosić pana o zabranie głosu przed Parlamentem Europejskim.
Englishwithout further ado
EnglishWithout further ado, the Union and the Member States must plan for the social and economic consequences of an ageing European population and take this demographic change into account.
Nie wchodząc w dalsze wywody, Unia i państwa członkowskie muszą planować społeczne i gospodarcze konsekwencje starzenia się ludności europejskiej i uwzględnić te zmiany demograficzne.