"without good reason" translation into Polish

EN

"without good reason" in Polish

See the example sentences for the use of "without good reason" in context.

Similar translations for "without good reason" in Polish

without preposition
Polish
good noun
Polish
good adjective
good adverb
Polish
reason noun
to reason verb

Context sentences for "without good reason" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Saryusz-Wolski's report does not push forward the Nabucco project in particular without good reason.
Sprawozdanie posła Saryusza-Wolskiego nie popycha do przodu projektu Nabucco.
EnglishHowever, the Council is delaying making a decision without good reason.
Jednak Rada bez konkretnego powodu opóźnia podjęcie decyzji.
EnglishSecondly, some European vessels have been stopped and inspected without good reason by the Mauritanian authorities.
Po drugie, władze mauretańskie zatrzymały niektóre statki europejskie i przeprowadziły ich inspekcję bez wystarczających powodów.
EnglishAs European citizens do not know the best person to contact when their rights are breached, they very often contact the European Ombudsman without good reason.
Europejscy obywatele nie wiedzą, z kim się kontaktować w razie naruszenia ich praw, bardzo często zwracają się więc do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich bez prawdziwej przyczyny.
EnglishIn the United Kingdom, we are used to a police force which, if it causes damage to property or violates the individual or arrests without good reason, can be charged with offences afterwards.
W Wielkiej Brytanii przyzwyczailiśmy się do policji, która jeśli spowoduje zniszczenia mienia lub naruszy prawa jednostki albo zatrzyma kogoś bezzasadnie, może zostać pozwana.

Other dictionary words

English
  • without good reason

Even more translations in the English-Norwegian dictionary by bab.la.