"without hesitation" translation into Polish

EN

"without hesitation" in Polish

EN without hesitation
volume_up

without hesitation (also: without demur)
The Commission can, however, support this compromise without hesitation.
Komisja może jednakże bez wahania poprzeć ten kompromis.
This good must be protected without hesitation by the Union.
To dobro musi być chronione przez Unię, bez wahania.
I support without hesitation Mr Gauzès's report.
Popieram sprawozdanie pana posła Gauzèsa bez wahania.

Similar translations for "without hesitation" in Polish

without preposition
Polish
hesitation noun

Context sentences for "without hesitation" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must respond to these problems without hesitation, the people are demanding it.
Musimy niezwłocznie zareagować na te problemy, domaga się tego społeczeństwo.
EnglishIt is without hesitation that I support this resolution, which addresses these important issues.
Zdecydowanie popieram przyjęcie tej rezolucji, która dotyczy tych istotnych kwestii.
EnglishCommissioner, I can tell you without the slightest hesitation that the current visa regime is deficient and is particularly damaging to the EU.
Pani Komisarz! Bez cienia wątpliwości mogę Pani powiedzieć, że obecny system wizowy jest niedostateczny, a w szczególności szkodzi Unii Europejskiej.
EnglishThe Commission will do so - without the slightest hesitation - as will the Member States of the Council; the entire international community will do so.
Działania te podejmie zarówno - bez najmniejszego wahania - Komisja, jak i kraje członkowskie Rady, podejmie je cała społeczność międzynarodowa.
EnglishIt is also unfortunate that we do not yet know if and when the Treaty of Lisbon will come into force, and we clearly need to bring it into force without further hesitation.
Niestety tak się składa, że nie wiemy, czy i kiedy traktat z Lizbony zostanie przyjęty, a zdecydowanie musimy wprowadzić go w życie bez dalszego wahania.
EnglishThe death of Orlando Zapata was just one more case to shock the world that the European Parliament must condemn firmly, without hesitation and false justifications.
Śmierć Orlando Zapaty to jeszcze jeden przypadek, który zaszokował świat i który Parlament Europejski musi stanowczo potępić, nie wahając się i nie formułując fałszywych uzasadnień.