"without interruption" translation into Polish

EN

"without interruption" in Polish

See the example sentences for the use of "without interruption" in context.

Similar translations for "without interruption" in Polish

without preposition
Polish
interruption noun
interrupt noun
to interrupt verb

Context sentences for "without interruption" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn two subjects the events resolved without interruption of INCRELEX treatment.
U dwóch badanych stan ustąpił bez przerywania leczenia produktem INCRELEX.
English5,000 days without interruption -- that's just unbelievable.
5000 dni bez przerwy - to po prostu niewiarygodne.
EnglishOne tablet should be taken orally once a day without interruption, preferably at the same time every day.
Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę doustnie bez przerw w dawkowaniu, najlepiej codziennie o tej samej porze.
EnglishThe service must be provided to all stakeholders without interruption and with the lowest possible impact on the environment.
Usługa ta musi być świadczona wszystkim zainteresowanym stronom bez przerw i przy możliwie najmniejszym oddziaływaniu na środowisko.
EnglishI would like to thank President Barroso and Vice-President Jacques Barrot for being here for 3 hours without interruption.
Chciałbym podziękować panu przewodniczącemu Barroso i panu wiceprzewodniczącemu Jacquesowi Barrotowi za to, że byli tutaj przez całe trzy godziny.
EnglishThis will, in most cases, ensure that Community vessels can continue their fishing activities in third-country waters without interruption.
W większości przypadków pozwoli to upewnić się, że statki Wspólnoty mogą nadal bez przeszkód zajmować się rybołówstwem na wodach krajów trzecich bez zakłóceń.
EnglishContinued durable responses have been seen for up to 48 months in open-label extension treatment trials when patients received Enbrel without interruption; longer-term experience is not available.
W badaniach otwartych, u pacjentów stosujących produkt Enbrel bez przerywania leczenia, obserwowano utrzymywanie się stałej
EnglishElevated liver function tests were generally reversible on discontinuation of therapy and in some instances these tests normalised without interruption of therapy.
Podwyższone wyniki prób wątrobowych na ogół wracały do normy po zaprzestaniu leczenia, a w niektórych przypadkach dochodziło do ich normalizacji bez przerywania leczenia.

Other dictionary words

English
  • without interruption

Translations into more languages in the bab.la English-Thai dictionary.