"without knowing" translation into Polish

EN

"without knowing" in Polish

See the example sentences for the use of "without knowing" in context.

Similar translations for "without knowing" in Polish

without preposition
Polish
knowing adjective
knowing
Polish
to know verb

Context sentences for "without knowing" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat's happened here, again, almost without our knowing, is our culture has changed.
To o czym mówimy, dzieje się, powtórzmy, prawie bez naszej wiedzy, a jest to przemiana obyczajowa.
EnglishSo, every single time that somebody got into a taxi in Belfast without knowing, actually, was funding the IRA.
A więc każdy, kto wsiadał do taksówki w Belfaście, nawet o tym nie wiedząc, zasilał kasę IRA.
EnglishHow they wheedle their way into the collective psyche without us even knowing, and how that should happen.
W jaki sposób wdzierają się w psychikę masową nawet bez naszej wiedzy, i w jaki sposób to się dzieje.
EnglishInsects are not only there in nature, but they also are involved in our economy, usually without us knowing.
Owady nie są jedynie częścią przyrody, ale mają również wpływ na gospodarkę - zazwyczaj bez naszej wiedzy.
EnglishWithdrawing EU support from him now, without knowing what comes afterwards, is a high-risk strategy.
Wycofanie poparcia UE dla niego teraz, jeżeli nie wiemy co nastąpi potem, to strategia obarczona wysokim ryzykiem.
EnglishAt the moment, our houses are supplied with electrical current without us knowing where it comes from.
Obecnie prąd elektryczny jest dostarczany do naszych gospodarstw domowych, a my nie zastanawiamy się skąd pochodzi.
EnglishYou could literally, I mean this, pass this particular unit without knowing any physics, just knowing how to decode a textbook.
Moglibyście dosłownie przerobić ten rozdział bez znajomości fizyki, umiejętnie korzystając z podręcznika.
EnglishThe truth is that we have spoken at length about the waste crisis, without knowing how things really stand.
Prawda jest taka, że bardzo obszernie wypowiadaliśmy się na temat kryzysu śmieciowego, nie wiedząc, jak naprawdę wygląda sytuacja.
EnglishI went there without knowing him. ~~~ He was 35.
Przybyłem tam wogóle go nie znając.
EnglishAids-HIV is a terrible illness with which approximately 7 000 people are infected worldwide every 24 hours - without knowing it.
AIDS-HIV to straszliwa choroba, którą na świecie zaraża się, nie wiedząc o tym, około 7 tysięcy osób na dobę.
EnglishWe are writing a blank cheque without knowing what the Commission is doing, how it is doing it and with what it intends to do it.
Dajemy jej wolną rękę nie wiedząc, co Komisja robi, w jaki sposób to robi i w jaki sposób ma zamiar to osiągnąć.
EnglishOne tunnelling machine has been blocked near the Llobregat River for some months without anyone knowing how to solve the situation.
Jedna z tych maszyn utknęła na kilka miesięcy nieopodal rzeki Llobregat i nikt nie wiedział, jak temu zaradzić.
English. - (LT) Even without knowing tomorrow's results, I would like to thank my fellow Members and the Commission representatives.
(LT) Nie znając nawet jutrzejszych wyników, chciałbym podziękować kolegom posłom i przedstawicielom Komisji.
EnglishSo insects, just for free, contribute to the economy of the United States with about the same order of magnitude, just for free, without everyone knowing.
Owady wnoszą w gospodarkę Stanów Zjednoczonych podobną kwotę. ~~~ Za darmo i bez naszej wiedzy.
English. ~~~ One is that you can't be TMSed without knowing it. ~~~ So it's not a surreptitious technology.
Chcę coś dodać o TMS: nie da się go stosować bez wiedzy testowanego, więc nie jest to jakaś tajna technologia.
EnglishThese 'judgments' from outside without knowing the true facts are not meaningful, and moreover represent interference in internal affairs.
Te "orzeczenia” z zewnątrz, niepoparte znajomością faktów, nie są znaczące i co więcej, oznaczają ingerowanie w sprawy wewnętrzne.
EnglishHow can we ensure that laws adopted by the EU as a whole are applied, and how can we legislate without knowing the cost of what we want?
Jak możemy zapewnić przestrzeganie przepisów przyjmowanych przez UE, i jak możemy ustanawiać prawodawstwo, nie znając kosztów naszych zamierzeń?
EnglishVans belonging to parcel services carry highly corrosive acids, explosive liquids or ammunition, often without the driver even knowing.
Pojazdy świadczące usługi dostarczania przesyłek często przewożą wysoko żrące kwasy, płyny wybuchowe lub amunicję, często nawet bez wiedzy kierowcy.
EnglishOne cannot legislate on immigration without knowing its true scope; without hard figures it can easily become a propaganda tool.
Nie można wprowadzać prawodawstwa dotyczącego imigracji, nie znając jej prawdziwego zakresu; bez twardych danych, może ono łatwo stać się narzędziem propagandy.
EnglishAnd actually, without knowing it, my father had invented something we can find in every schoolchild's pencil case: the so-called "correction pen."
I rzeczywiście, nie wiedząc tego, mój ojciec wynalazł coś, co możemy znaleźć w piórniku każdego ucznia: tak zwany korektor. ~~~ (Oklaski)

Other dictionary words

English
  • without knowing

Even more translations in the English-Thai dictionary by bab.la.