"without leaving" translation into Polish

EN

"without leaving" in Polish

See the example sentences for the use of "without leaving" in context.

Similar translations for "without leaving" in Polish

without preposition
Polish
leaving noun
Polish
to leave verb

Context sentences for "without leaving" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow, go to YouTube, Facebook; you have worldwide distribution without leaving the privacy of your own bedroom.
Dzisiaj, zajrzyjcie na YouTube czy Facebook. ~~~ To światowa dystrybucja bez wychodzenia z sypialni.
EnglishAnd, at the end, although it may rise, it will just cross the mind, like a bird crossing the sky without leaving any track.
Może pojawi się jeszcze, ale tylko przelotnie, jak ptak przecinający przestworza, nie pozostawiając śladu.
EnglishHe knows I'm not leaving here without you.
On wie, że nie odejde stąd bez ciebie.
EnglishHowever, I do agree with what you said: before any further enlargement, we need to define new rules but without leaving Ireland out on a limb.
Nie zgadzam się jednak z tym, co pan powiedział: Przed dalszym rozszerzeniem musimy zdefiniować nowe zasady, nie pozostawiając jednak Irlandii bez poparcia.
EnglishLeaving education without qualifications means not being equipped for integration into a job and therefore not having the resources for social integration.
Kończenie edukacji bez zdobycia kwalifikacji oznacza brak możliwości integracji zawodowej, oraz w efekcie, brak zasobów do integracji społecznej.
EnglishThe economic partnership agreements, negotiated in a disgraceful way by the use of pressure, are ruining the ACP States without leaving them the possibility of recovering in the long term.
Umowy o partnerstwie gospodarczym negocjowane w haniebny sposób przy użyciu presji, są rujnujące dla państw AKP, nie zostawiają im możliwości poprawy sytuacji w dłuższej perspektywie.

Other dictionary words

English
  • without leaving

Even more translations in the English-Chinese dictionary by bab.la.