"without looking" translation into Polish

EN

"without looking" in Polish

See the example sentences for the use of "without looking" in context.

Similar translations for "without looking" in Polish

without preposition
Polish
to look verb
look noun
look
Polish
look interjection
Polish

Context sentences for "without looking" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet us not do this, however, without looking closely at the programmes currently running.
Nie róbmy tego jednak bez bliższego przyjrzenia się realizowanym obecnie programom.
EnglishWe cannot achieve any permanent disposal without looking again at that method.
Nie jesteśmy w stanie ostatecznie unieszkodliwiać rtęci bez ponownego uwzględnienia tej metody.
EnglishThey continue without their tablecloth, looking for a place to land this thing so that they can actually have lunch.
Kontynuują więc bez nakrycia, rozglądając się za miejscem dogodnym do lądowania, aby w końcu zjeść lunch.
EnglishWomen go days, weeks, months, without looking at it.
EnglishI believe that the Commission will soon table such proposals and that we in this House and the Council will adopt them, without looking for any excuses.
Uważam, że Komisja Europejska wkrótce przedstawi takie propozycje i że my w tej Izbie przyjmiemy je bez szukania wymówek.
EnglishSo, imagine I have a plank about two feet wide and 30 feet long and I'm going to walk on it, and you see I can walk on it without looking, I can go back and forth and I can jump up and down.
I przejdę się po niej - a jak widzicie mogę po niej chodzić nie patrząc. ~~~ Mogę iść do przodu, do tyłu. ~~~ mogę po niej skakać.
EnglishFor far too long, there has been a tendency within Parliament to always take new decisions with long-term financial consequences without looking at the whole picture.
Przez zbyt długi czas obserwujemy w Parlamencie tendencję do podejmowania nowych decyzji pociągających za sobą długofalowe skutki finansowe bez analizy całego kontekstu.
EnglishHowever, these issues must be approached with tact and understanding, without any recriminations, simply looking ahead to the future and taking into account the interests of citizens on both sides.
Problemami tymi trzeba się jednak zająć z taktem i zrozumieniem, nie obwiniać się nawzajem, ale po prostu patrzyć w przyszłość i dbając o interesy obywateli obu stron.

Other dictionary words

English
  • without looking

Even more translations in the English-Finnish dictionary by bab.la.